Dr Roberta Caruso

Adwokat Rotalny, Rota Rzymska

Świecka prawniczka (Uniwersytet w Mesynie ukończony w 2005 roku) oraz renomowana kanonistka (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża ukończony w 2010 roku).

 

Doktor prawa kanonicznego – dysertacja obroniona na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (Pontificia Università della Santa Croce)

 

Od 2017 roku Adwokat Rotalny przy Trybunale Roty Rzymskiej (Tribunal Rotae Romanae).


Pełni również urząd świeckiego sędziego w Trybunale Kościelnym w Cagliari (Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Cagliari).

 

Posiada również uprawnienia pracy przy Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae).

Kontakt bezpośredni:

Pani Mecenas Caruso posługuje się językiem włoskim, angielskim, hiszpańskim oraz francuskim. W razie potrzeby rozmowy w języku polskim prosimy o kontakt z Biurem Kancelarii. 

Adres: Piazza dei re di Roma n. 3, 00183, Rome, Włochy.

Telefon: +39-340-637-27-55

Adres e-mail: studio.legalecaruso@alice.it

Kim jest Adwokat Rotalny?

Adwokat kościelny (zarówno osoba świecka, jak i duchowna) jest absolwentem studiów prawa kanonicznego i posiada przynajmniej tytuł licencjata kościelnego, a najlepiej doktorat z prawa kanonicznego. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia wiernym Kościoła katolickiego w procesach mających na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Adwokat kościelny musi spełniać następujące kryteria:

  • musi być osobą pełnoletnią, 
  • musi być katolikiem,
  • cieszyć się nienaruszoną reputacją,
  • musi posiadać głęboką wiedzę w dziedzinie prawa kanonicznego (doktorat z prawa kanonicznego, zob. kan. 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego),
  • Powinien być zatwierdzony przez biskupa.

Adwokat Rotalny jest specjalistycznym adwokatem działającym przed Trybunałem Roty Rzymskiej, który jest najwyższą instancją odwoławczą w małżeńskich procesach kościelnych. Adwokat rotalny bardzo często pracuje przy apelacji do Roty Rzymskiej

 

Aby stać się Adwokatem Rotalnym, konieczne jest spełnienie szczególnych wymagań:

  • posiadanie doktoratu z prawa kanonicznego,
  • ukończenie wieloletniego Studium Rotalnego na Uniwersytecie Papieskim,
  • posiadanie co najmniej siedmioletniego doświadczenia,
  • cieszenie się dobrą reputację.
 

 

Roberta Caruso