Apelacja do roty rzymskiej

Omawiając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa krok po kroku pisałem również o apelacji do sądu kościelnego II instancji. Poza normalną apelacją do II instancji do sądu kościelnego w Polsce, która została omówiona tutaj istnieje też inne rozwiązanie. Istnieje również możliwość odwołania się do Trybunału Roty Rzymskiej. Jest to najwyższy sąd kościelny apelacyjny wobec wyroków biskupich, czyli diecezjalnych. Rota Rzymska to trybunał kolegialny, który składa się z audytorów powoływanych przez Papieża. Na czele Roty Rzymskiej stoi Dziekan.

Jeżeli jedna strona odwołuje się do Trybunału Roty Rzymskiej, a druga do innego trybunału apelacyjnego, sprawę rozpoznaje Rota Rzymska.

Ile kosztuje apelacja do Roty Rzymskiej?

Wcześniej pisałem ile kosztuje proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. A ile kosztuje odwołanie do Roty Rzymskiej? Coraz więcej wiernych decyduje się wnieść poparcie apelacji do Trybunału Roty Rzymskiej. Dlaczego? Przede wszystkim proces apelacyjny w Trybunale Roty Rzymskiej jest darmowy. Sąd apelacyjny II instancji pobiera opłatę w wysokości ok. 1500 zł. W Trybunale Roty Rzymskiej osoba apelująca zwolniona jest z opłat, apelacja jest za darmo. Wiąże się to z zaleceniami papieża Franciszka dot. darmowego procesu o nieważność małżeństwa. Czasem zdarza się, że pojawia się jedynie prośba o dobrowolną ofiarę.

Ile trwa proces w Rocie Rzymskiej?

Proces apelacyjny w Rocie Rzymskiej trwa dłużej ze względu na sporą ilość spraw, którymi zajmuje się ten trybunał. Trafiają tam sprawy z całego świata. Zwykle, ale nie zawsze w polskich apelacyjnych sądach kościelnych procesy toczą się szybciej. Z drugiej strony Rota Rzymska jako najwyższy Trybunał Stolicy Apostolskiej bardzo szczegółowo bada każdą sprawę, bo orzekają tam najwybitniejsi sędziowie z zakresu prawa kanonicznego na świecie.

Czy trzeba jechać do Rzymu aby prowadzić sprawę w Rocie Rzymskiej?

Dużo osób obawia się, że proces apelacyjny w Rocie Rzymskiej wiąże się z kilkoma podróżami do Rzymu. W praktyce czynności odbywają się w trybunale na terenie Polski. Są to m. in.:

Po przeprowadzeniu instrukcji sprawy, polski sąd kościelny przesyła protokoły do Trybunału Roty Rzymskiej, który wydaje wyrok w sprawie.

Adwokat kościelny w Rocie Rzymskiej

Należy dodać, że występując przed Trybunałem Roty Rzymskiej należy skorzystać z pomocy adwokata rotalnego. Jest on przyznawanym stronom z urzędu. Strona oczywiście może wcześniej samodzielnie dokonać własnego wyboru. Adwokaci rotalni zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki według norm prawa kanonicznego oraz Norm Trybunału Apostolskiego. Mają oni bezwzględny obowiązek stosowania się do taryfy rotalnej i mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenie nie inne jak to, które zostało zatwierdzone.

Czy warto składać apelację do Roty Rzymskiej?

Jak często trzeba powiedzieć, że to zależy od wielu czynników. Rota Rzymska może stwierdzić nieważność małżeństwa po nieco dłuższym procesie. Jednak długość postępowania w Polsce również nie jest do końca wiadoma – zależy, który sąd kościelny jest sądem II instancji. Zdarza się, że niektóre sądy rozpatrują apelację w rok lub dwa lata, a są też takie, które prowadzą sprawę o nieważność małżeństwa przez 3-4 lata. Wtedy faktycznie lepiej skorzystać z pomocy Trybunału Roty Rzymskiej.

Jest wiele zmiennych dotyczących Twojej konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi, opinii doświadczonego adwokata kościelnego to proszę o kontakt z:

 

dr Michał Poczmański
adwokat kościelny
607-841-951
mailto:biuro@kancelaria-kanoniczna.com

4.6/5 - (5 )