Stwierdzenie nieważności małżeństwa – STATYSTYKI

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Polsce – STATYSTYKI 2022

 

Jak wiadomo, liczba spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa wciąż rośnie. Jednak w każdej diecezji te procesy odbywają się nieco inaczej.

Zróżnicowany jest przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie wyroku. Poza tym w różnych sądach i trybunałach kościelnych są inne statystyki co do wyroków pozytywnych i negatywnych. Nasi Klienci często pytają „czy mam szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa?” lub „czy mam szansę na nieważność ślubu kościelnego”. Duży wpływ na to mają okoliczności danej sprawy, ale nie bez znaczenia jest też samo podejście sądów kościelnych do sprawy.

 

 

Staramy się dla Państwa zbierać różne dostępne, oficjalne statystyki i przedstawiać je za pomocą przejrzystych zestawień i opracowań wykonanych przez nas zespół.

 

 

Dane statystyczne za 2020 rok – pierwszy rok trwania pandemii covid19. 

Rok 2020 był czasem szczególnym. Po wybuchu pandemii covid19 wiele instytucji zawiesiła lub ograniczyła swoją działalność. Podobnie było z sądami i trybunałami kościelnymi. Utrudniony był dostęp nie tylko do sądów kościelnych, ale także do adwokatów kościelnych. Oczywistym jest więc, że liczba spraw zmalała nieco względem lat poprzednich. Mimo tego sądy kościelne w Polsce wydały wyroki w 3643 sprawach. W 2512 sprawach wyroki były pozytywne, a więc za ważnością małżeństwa. 

 

Najwięcej wyroków za nieważnością ślubu wydał Sąd Metropolitalny Warszawski, w którym jak co roku pojawia się najwięcej spraw w Polsce. W 2020 roku rozstrzygnięto tam aż 430 spraw – 307 pozytywnie, 91 negatywnie. 

 

 

W poniższym zestawieniu prezentujemy Państwu poszczególne statystyki sądów kościelnych za 2020 rok. Opracowanie stanowi własność Kancelarii Kanonicznej Michał Poczmański. Kopiowanie lub udostępnianie Opracowania może nastąpić jedynie za zgodą i podaniem źródła. 

 

Nazwa diecezji Wyroki w 2020 rokuWyroki pozytywne za nieważnością małżeństwaWyroki negatywne za ważnością małżeństwa
Cała Polska3643251269%945
Białostocka11511096%5
Bielsko – Żywiecka442557%19
Bydgoska572849%17
Częstochowska544991%5
Drohiczyńska393692%1
Elbląska341750%12
Ełcka555193%4
Gdańska1529361%49
Gliwicka554276%12
Gnieźnieńska362467%12
Kaliska412663%15
Katowicka1017574%23
Kielecka643047%24
Koszalińsko – Kołobrzeska573460%23
Krakowska23913255%92
Legnicka4646100%0
Lubelska12610987%13
Łódzka1076056%42
Łomżyńska815770%22
Łowicka413278%9
Opolska553258%22
Pelplińska653960%26
Płocka894348%40
Poznańska1536945%82
Przemyska18817392%6
Radomska924852%35
Rzeszowska1026867%28
Sandomierska1228368%32
Siedlecka1047370%28
Sosnowiecka494490%4
Szczecińsko – Kamieńska876271%22
Świdnicka281036%16
Tarnowska15211374%19
Toruńska413278%9
Warmińska744257%27
Warszawska43030771%91
Włocławska1009191%7
Wrocławska996970%24
Zielonogórsko – Gorzowska693855%28

 

Dane statystyczne sądów kościelnych w Polsce za 2017 rok.

 

Dziś prezentujemy te dane w biorczej tabeli. Dane zostały przedstawione na podstawie najnowszego rocznika Kościoła katolickiego w Polsce, zawierający dane statystyczne nt. Kościoła katolickiego w Polsce w roku 2017 („Annuarium Statisticum Ecclesiae AD 2019„). Został on przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane dotyczą wyłącznie 2017 roku.

 

Słowem komentarza dodam jedynie, że diecezja bielsko-żywiecka jest diecezją nową, dlatego liczba spraw jest mocno symboliczna.

Warto też dodać jako ciekawostkę, że Liczba spraw wniesionych na wokandę w trybie „procesu skróconego” wynosiła zaledwie dziesięć, z tego 8 zakończyło się orzeczeniem nieważności małżeństwa. Przeważająca liczba spraw podana w poniższej tabeli dotyczy więc trybu zwykłego.

 

DiecezjaLiczba sprawWyroki pozytywneWyroki negatywne
Ogółem387571,10%275590723,41%
przemyska20495%19394%
sosnowiecka3892%3525%
ełcka6791%6157%
lubelska22589%201188%
drohiczyńska4589%4012%
włocławska12489%110108%
zamojsko-lubaczowska11489%1011311%
łowicka4183%34615%
białostocka11683%961614%
tarnowska14380%1151813%
katowicka18679%1473318%
legnicka7878%6168%
siedlecka8377%641214%
warszawska45876%3505312%
wrocławska7976%601013%
sandomierska9876%742121%
gnieźnieńska4475%33920%
kaliska5575%411425%
częstochowska6874%501624%
rzeszowska7571%531520%
łomżyńska6871%481522%
koszalińsko-kołobrzeska7069%482130%
pelplińska6068%411932%
bydgoska7768%522330%
warmińska4068%271025%
łódzka11666%764034%
gliwicka6063%382033%
elbląska3563%221131%
szczecińsko-kamieńska3962%24923%
toruńska5360%321732%
kielecka8457%483036%
krakowska19652%1018342%
poznańska14451%746646%
płocka8044%353544%
opolska8943%384348%
gdańska14040%568460%
świdnicka4340%172660%
radomska8937%334753%
bielsko-żywiecka10%0%
Ogółem387571,10%275590723,41%

Sprawdź swoje szanse w procesie