Stwierdzenie nieważności małżeństwa – STATYSTYKI

Stwierdzenie nieważności małżeństwa  2023: OFICJALNE STATYSTYKI

 

Rozwody Kościelne” w Polsce: oficjalne statystyki

W Polsce temat rozwodów kościelnych od dawna budzi zainteresowanie zarówno wiernych, jak i społecznego obserwatora. Jakie są obecne statystyki i tendencje w tej kwestii? Czy liczba spraw o nieważność ślubu wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie? Przyjrzyjmy się najnowszym danym oraz analizie, a także dowiedzmy się, które sądy kościelne w Polsce są najbardziej aktywne w rozpatrywaniu spraw małżeńskich.

Liczba spraw o nieważność małżeństwa wciąż na wysokim poziomie

Najnowsze statystyki sądów kościelnych w Polsce rzucają nowe światło na tę kwestię. W minionym roku, sądy kościelne wydały wyroki w aż 3643 sprawach o nieważność małżeństwa. To liczba, która nie pozostawia wątpliwości co do tego, że problem ten nadal stanowi istotny aspekt życia religijnego wielu Polaków.

Większość spraw sądy kościelne rozstrzygają POZYTYWNIE!

Co ciekawe, około 70% tych spraw zakończyło się decyzją za nieważnością małżeństwa. W aż 2512 przypadkach wyroki były pozytywne, potwierdzając że małżeństwo nigdy nie było, nigdy nie zaistniał sakrament małżeństwa w świetle prawa kanonicznego.

Sąd Metropolitalny Warszawski 

Jeśli chodzi o najbardziej aktywne sądy w Polsce w kontekście spraw o nieważność małżeństwa kościelnego, to bezsprzecznie na czele znajduje się Sąd Metropolitalny Warszawski. Wynika to m.in. z tego, że zajmuje się on sprawami zarówno diecezji warszawsko-praskiej, jak też archidiecezji warszawskiej.  W roku 2020, ten właśnie sąd wydał aż 430 wyroków w tych sprawach. Z tego imponującego wyniku, 307 przypadków zakończyło się decyzją o nieważności małżeństwa, a w 91 przypadkach uznano, że małżeństwo sakramentalne jest ważne i wciąż trwa. 

Oczywiście, te liczby to tylko wierzchołek góry lodowej. Kwestie związane z rozwodami kościelnymi są złożone i wymagające, zarówno dla duchowieństwa, jak i wiernych. Jednak analiza tych statystyk pozwala nam lepiej zrozumieć rzeczywistość obecnych praktyk i tendencji w zakresie małżeńskich decyzji podejmowanych przed sądami kościelnymi w Polsce. 

Ile jest spraw o nieważność małżeństwa (pot. rozwodów kościelnych)?

Zróżnicowany jest przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie wyroku. Poza tym w różnych sądach i trybunałach kościelnych są inne statystyki co do wyroków pozytywnych i negatywnych. Nasi Klienci często pytają „czy mam szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa?” lub „czy mam szansę na nieważność ślubu kościelnego”. Duży wpływ na to mają okoliczności danej sprawy, ale nie bez znaczenia jest też samo podejście sądów kościelnych do sprawy.

Staramy się dla Państwa zbierać różne dostępne, oficjalne statystyki i przedstawiać je za pomocą przejrzystych zestawień i opracowań wykonanych przez nas zespół.

OFICJALNE STATYSTYKI stwierdzenia nieważności małżeństwa w Polsce. 

W poniższym zestawieniu prezentujemy Państwu poszczególne statystyki sądów kościelnych za 2020 rok. Opracowanie stanowi własność Kancelarii Kanonicznej Michał Poczmański. Kopiowanie lub udostępnianie Opracowania może nastąpić jedynie za zgodą i podaniem źródła. 

Nazwa diecezji  Wyroki w 2020 roku Wyroki pozytywne za nieważnością małżeństwa Wyroki negatywne za ważnością małżeństwa
Cała Polska 3643 2512 69% 945
Białostocka 115 110 96% 5
Bielsko – Żywiecka 44 25 57% 19
Bydgoska 57 28 49% 17
Częstochowska 54 49 91% 5
Drohiczyńska 39 36 92% 1
Elbląska 34 17 50% 12
Ełcka 55 51 93% 4
Gdańska 152 93 61% 49
Gliwicka 55 42 76% 12
Gnieźnieńska 36 24 67% 12
Kaliska 41 26 63% 15
Katowicka 101 75 74% 23
Kielecka 64 30 47% 24
Koszalińsko – Kołobrzeska 57 34 60% 23
Krakowska 239 132 55% 92
Legnicka 46 46 100% 0
Lubelska 126 109 87% 13
Łódzka 107 60 56% 42
Łomżyńska 81 57 70% 22
Łowicka 41 32 78% 9
Opolska 55 32 58% 22
Pelplińska 65 39 60% 26
Płocka 89 43 48% 40
Poznańska 153 69 45% 82
Przemyska 188 173 92% 6
Radomska 92 48 52% 35
Rzeszowska 102 68 67% 28
Sandomierska 122 83 68% 32
Siedlecka 104 73 70% 28
Sosnowiecka 49 44 90% 4
Szczecińsko – Kamieńska 87 62 71% 22
Świdnicka 28 10 36% 16
Tarnowska 152 113 74% 19
Toruńska 41 32 78% 9
Warmińska 74 42 57% 27
Warszawska 430 307 71% 91
Włocławska 100 91 91% 7
Wrocławska 99 69 70% 24
Zielonogórsko – Gorzowska 69 38 55% 28

 

Dane statystyczne sądów kościelnych w Polsce za 2017 rok.

Dziś prezentujemy te dane w biorczej tabeli. Dane zostały przedstawione na podstawie najnowszego rocznika Kościoła katolickiego w Polsce, zawierający dane statystyczne nt. Kościoła katolickiego w Polsce w roku 2017 („Annuarium Statisticum Ecclesiae AD 2019„). Został on przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane dotyczą wyłącznie 2017 roku.

 

Słowem komentarza dodam jedynie, że diecezja bielsko-żywiecka jest diecezją nową, dlatego liczba spraw jest mocno symboliczna.

Warto też dodać jako ciekawostkę, że Liczba spraw wniesionych na wokandę w trybie „procesu skróconego” wynosiła zaledwie dziesięć, z tego 8 zakończyło się orzeczeniem nieważności małżeństwa. Przeważająca liczba spraw podana w poniższej tabeli dotyczy więc trybu zwykłego.

Diecezja Liczba spraw Wyroki pozytywne Wyroki negatywne
Ogółem 3875 71,10% 2755 907 23,41%
przemyska 204 95% 193 9 4%
sosnowiecka 38 92% 35 2 5%
ełcka 67 91% 61 5 7%
lubelska 225 89% 201 18 8%
drohiczyńska 45 89% 40 1 2%
włocławska 124 89% 110 10 8%
zamojsko-lubaczowska 114 89% 101 13 11%
łowicka 41 83% 34 6 15%
białostocka 116 83% 96 16 14%
tarnowska 143 80% 115 18 13%
katowicka 186 79% 147 33 18%
legnicka 78 78% 61 6 8%
siedlecka 83 77% 64 12 14%
warszawska 458 76% 350 53 12%
wrocławska 79 76% 60 10 13%
sandomierska 98 76% 74 21 21%
gnieźnieńska 44 75% 33 9 20%
kaliska 55 75% 41 14 25%
częstochowska 68 74% 50 16 24%
rzeszowska 75 71% 53 15 20%
łomżyńska 68 71% 48 15 22%
koszalińsko-kołobrzeska 70 69% 48 21 30%
pelplińska 60 68% 41 19 32%
bydgoska 77 68% 52 23 30%
warmińska 40 68% 27 10 25%
łódzka 116 66% 76 40 34%
gliwicka 60 63% 38 20 33%
elbląska 35 63% 22 11 31%
szczecińsko-kamieńska 39 62% 24 9 23%
toruńska 53 60% 32 17 32%
kielecka 84 57% 48 30 36%
krakowska 196 52% 101 83 42%
poznańska 144 51% 74 66 46%
płocka 80 44% 35 35 44%
opolska 89 43% 38 43 48%
gdańska 140 40% 56 84 60%
świdnicka 43 40% 17 26 60%
radomska 89 37% 33 47 53%
bielsko-żywiecka 1 0% 0%
Ogółem 3875 71,10% 2755 907 23,41%

Sprawdź swoje szanse w procesie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w świetle prawa kanonicznego: Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli zastanawiasz się, czym dokładnie jest stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w kontekście prawa kanonicznego oraz jak to wpływa na cały proces, to ten artykuł dostarczy Ci kluczowych informacji. Dowiesz się również, jakie podstawy umożliwiają inicjowanie procedury stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa kościelnego, przy jednoczesnym skupieniu na zasadach optymalizacji SEO.

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego: definicja i proces

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest wynikiem starannego procesu prowadzonego przed sądem kościelnym zgodnie z prawem kanonicznym. Wielu ludzi myli to pojęcie z terminami takimi jak rozwód kościelny czy unieważnienie małżeństwa, co jest błędem. Terminy te nie oddają dokładnie istoty sprawy.

 

 

Jedynymi właściwymi określeniami są: stwierdzenie nieważności małżeństwa, orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego oraz orzeczenie nieważności sakramentu małżeństwa.

 

Podstawy stwierdzenia nieważności małżeństwa 

Proces uzyskania orzeczenia nieważności koncentruje się na udowodnieniu, że dany związek małżeński nigdy nie miał miejsca w świetle zebranych dowodów, a zatem został nieważnie zawarty z powodu określonych okoliczności.

 

Warto podkreślić, że proces ten nie obejmuje publicznej rozprawy. Małżonkowie oraz świadkowie składają swoje zeznania w obecności sędziego i notariusza. Chociaż przesłuchania odbywają się oddzielnie, strony mogą być reprezentowane przez adwokata kościelnego.

 

Przyczyny inicjowania procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego: Konkretne przykłady 

Zgodnie z aktualnym prawem rodzinnym, małżeństwo to dobrowolny, legalnie zawarty związek kobiety i mężczyzny, oparty na przysiędze składanej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności świadków.

 

Ślub kościelny, uregulowany przez kanoniczne przepisy prawa małżeńskiego, jest aktem o wymiarze duchowym. Kapłan błogosławi małżonków, łącząc ich na zawsze. Z tego powodu rozwód w tradycyjnym znaczeniu nie jest możliwy.

 

Należy również zaznaczyć, że „unieważnienie sakramentu małżeństwa” nie jest opcją, ponieważ sąd kościelny nie ma uprawnień do kwestionowania mocy sakramentu. Jedynie śmierć jednego z małżonków zwalnia ich od przysięgi. Nierozerwalność małżeńska stanowi fundament związku sakramentalnego.

 

 

Powody stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, opierając się na konkretnych podstawach i przesłankach.

Sąd biskupi, znany również jako sąd duchowny lub diecezjalny, może wydać stosowne orzeczenie tylko wtedy, gdy podczas procesu zostaną udowodnione niedociągnięcia w zakresie formy kanonicznej, przeszkody uniemożliwiające, brak zgody czy inne wady.

 

 

Podsumowanie 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to proces skomplikowany, jednak precyzyjnie zdefiniowany przez prawo kanoniczne. Poznanie właściwych terminów oraz przesłanek ma kluczowe znaczenie. Jeśli rozważasz podjęcie takiej procedury, pamiętaj, że jest to proces wymagający rzetelnej argumentacji opartej na zgodnych z prawem kanonicznym podstawach. Dzięki temu, proces uzyskania orzeczenia nieważności małżeństwa kościelnego może zostać skutecznie rozpoczęty i przeprowadzony.

4.7/5 - (34 oceny)