Obrońca Węzła Małżeńskiego – jaką rolę pełni w procesie i czy warto odpowiadać na jego uwagi?

Obrońca Węzła Małżeńskiego to osoba, która bierze udział w każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. To zdecydowanie najbardziej zagadkowa postać, o którą pojawia się najwięcej pytań. Dlatego też w dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu jej osobę, a także rozwieję wszelkie wątpliwości na jej temat.

Poniżej odpowiem na pytania:

  • Kim jest Obrońca Węzła Małżeńskiego?
  • Jakie są zadania Obrońcy Węzła Małżeńskiego?
  • Co to jest głos obrończy i czy warto go zredagować?
  • Jak napisać odpowiedź na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego?

Wikariusz sądowy mianuje Obrońcę Węzła Małżeńskiego razem z turnusem sędziowskim po przyjęciu skargi powodowej. Strony są powiadamiane o tym fakcie odpowiednim dekretem. Obecność Obrońcy podczas procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa jest obowiązkowa, bowiem jego osoba jest gwarantem sprawiedliwego procesu. W związku z tym tę rolę może pełnić jedynie osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, a także tytuł doktora lub licencjata prawa kanoniczego. Oprócz tego winna cieszyć się dobrą opinią.

obrączka ślubna pomiędzy stronami pisma rzuca cień w kształcie serca

Jaka jest rola Obrońcy podczas procesu?

Obrońca Węzła Małżeńskiego ma za zadanie bronić ważności sakramentu małżeństwa. Oprócz tego ma możliwość wydania opinii na temat skargi powodowej, a także przygotowuje pytania na przesłuchanie, w którym może uczestniczyć. W praktyce zazwyczaj nie dochodzi do fizycznego spotkania stron z Obrońcą. Zapoznaje się on jedynie z aktami sprawy po zebraniu całego materiału dowodowego. Na ich podstawie przedstawia swoje uwagi przedwyrokowe. Po wydaniu wyroku ma także możliwość złożenia apelacji.

 

Uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego

Jak już zostało wspomniane na początku, Obrońca ma za zadanie bronić ważności węzła sakramentalnego. W swoich uwagach przedstawia zatem argumenty za ważnością małżeństwa. Wiele osób jest zaniepokojonych po przeczytaniu uwag Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Proszę jednak pamiętać, że taką właśnie ma rolę w tym procesie. Przepisy prawa kanonicznego zabraniają Obrońcy działać na rzecz nieważności małżeństwa. Gdy nie ma racjonalnych argumentów za ważnością małżeństwa, może zdać się na sprawiedliwość sądu. Warto podkreślić, że uwagi Obrońcy nie przesądzają o wyroku negatywnym. Dlatego tak ważne jest zredagowanie swoich uwag oraz spostrzeżeń, które nazywane są głosem obrończym.

 

Co to jest głos obrończy?

Głos obrończy to ostatnie pismo, które może wnieść strona w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ten dokument redaguje się po otrzymaniu uwag Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Zanim jednak przystąpimy do napisania głosu obrończego, musimy zapoznać się z aktami sprawy. Bez tego nie ma możliwości merytorycznej polemiki z Obrońcą.

 

Publikacja akt sprawy

Publikacja akt sprawy

to jeden z etapów tzw. „unieważnienia małżeństwa”. W tym czasie strona ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami dowodowymi zgromadzonymi

w sprawie – repliką strony pozwanej, zaprzysiężonymi zeznaniami strony pozwanej oraz świadków, opinią biegłego sądowego (o ile taka była sporządzona w procesie), a także ewentualnymi załącznikami wniesionymi przez stronę przeciwną. Jest to bardzo ważny etap „rozwodu kościelnego” i nie należy go pomijać. O publikacji akt sąd kościelny powiadamia każdą ze stron osobnym dekretem. W dokumencie jest wskazany konkretny przedział czasowy, w którym strona może zapoznać się z aktami. Niestawienie się w wyznaczonym terminie do siedziby sądu jest równoznaczne z rezygnacją do zapoznania się z aktami sprawy.

 

Jakich informacji potrzebujemy do napisania głosu obrończego?

Podczas publikacji nie można kopiować, fotografować, wypożyczać ani udostępniać akt sprawy osobom trzecim. Dozwolone jest jedynie sporządzanie notatek. Dlatego też warto wcześniej zaopatrzyć się w notes, w którym spiszemy niezbędne informacje. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy skupić się na zeznaniach strony przeciwnej, a także świadków. Warto zanotować stwierdzenia, które potwierdzają wniesione tytuły prawne. Oprócz tego dane osoby, która je wypowiedziała. Jeżeli w procesie brał udział biegły psycholog, należy uważnie przejrzeć opinię psychologiczną. W sprawach prowadzonych

z kanonu 1095 KPK odgrywa ona bardzo istotną rolę. Najważniejsze w opinii biegłego są wnioski. Warto także zanotować spostrzeżenia eksperta zawarte w analizie psychologicznej.

 

Jak napisać głos obrończy?

W głosie obrończym należy odnieść się do przedstawionych uwag Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Polecam uczynić to na zasadzie kontrargumentów. Pamiętajmy, że Obrońca będzie bronił małżeństwa i przedstawiał argumenty za jego ważnością. Dlatego też powinnością osoby redagującej głos obrończy jest przedstawienie argumentów przeciwko tezom Obrońcy. Tu warto posiłkować się ogólnymi faktami z okresu kojarzenia się związku, narzeczeństwa oraz małżeństwa. Przede wszystkim jednak zeznaniami strony przeciwnej oraz świadków, które potwierdzają wniesione tytuły prawne. Nie można pominąć również opinii biegłej psycholog, która odgrywa kluczową rolę w procesach z tytułu niezdolności osoby po podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Pamiętajmy, że głos obrończy oprócz treści merytorycznych powinien także spełniać wymogi formalne. Muszą się w nim znaleźć dane strony, dane sądu, który rozpatruje sprawę, a także numer sprawy. Oprócz tego oczywiście data, miejscowość oraz własnoręczny, czytelny podpis.

 

Dlaczego głos obrończy jest ważnym pismem procesowym?

Jak już zostało wspomniane, głos obrończy to ostatnie pismo, które strona może wnieść
podczas „rozwodu kościelnego”. To ostatnia możliwość na przedstawienie wszystkich argumentów za nieważnością małżeństwa. Pamiętajmy, że turnus sędziowski wydaje wyrok na podstawie całego materiału dowodowego po zapoznaniu się z głosami obrończymi strony powodowej oraz strony pozwanej. Dlatego też nie należy rezygnować ze sporządzenia tego pisma. Tym bardziej jeżeli zależy nam na zwiększeniu szansy na pozytywny wyrok.