Niedojrzałość psychiczna jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

CZYM JEST NIEDOJRZAŁOŚĆ PSYCHCZNA DO MAŁŻEŃSTWA?

Kanon 1095 n. 3 KPK stanowi, że „niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. Zatem, ten kto zawiera małżeństwo, musi swoimi predyspozycjami psychicznymi gwarantować, że wywiąże się z przyjętych na siebie praw i obowiązków.

 

Adwokaci kościelni w procesach kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa odnoszą się często do pojęcia osobowości niedojrzałej jako przyczyny nieważności małżeństwa. Istotne jest zagadnienie niedojrzałości emocjonalnej.

 

NIEDOJRZAŁOŚĆ PSYCHICZNA JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Bez wątpienia dojrzałość jest wymaganym atrybutem do zawarcia małżeństwa którego teoretycznym i wymiernym wskaźnikiem jest osiągnięcie pełnoletności. Niemniej nie można stawiać za pewnik, że z ukończeniem określonego wieku osiąga się dojrzałość  pozwalającą na zawarcie związku małżeńskiego.

 

Niedojrzałość emocjonalna, która może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa (zwanego często niepoprawnie jako rozwód kościelny)  objawia się:

  • różnicą między wiekiem fizycznym a mentalnym,
  • niestabilnością emocjonalną,
  • brakiem znajomości samego siebie
  • brakiem poczucia odpowiedzialności za siebie, ale także odpowiedzialności za rodzinę (żonę, dzieci)
  • brakiem dojrzałości uczuciowej,
  • niestabilnością norm moralnych i etycznych.

 

Osoba niedojrzała emocjonalnie działa najczęściej pod wpływem chwili, impulsu, zachcianki. Osoba niedojrzała emocjonalnie, nie jest w stanie stworzyć prawidłowej wspólnoty małżeńskiej.

 

ROLA ADWOKATA KOŚCIELNEGO PRZY NIEDOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ

Zadaniem adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest zatem udowodnienie, że niedojrzałość emocjonalna jednego z małżonków nie pozwoliła na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a tym samym więzi rodzinnych. Adwokat kościelny powinien wykazać, że osoba niedojrzała emocjonalnie, już przed zawarciem małżeństwa nie była w stanie podjąć i wypełnić istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz nie była w stanie zbudować dojrzałych i stabilnych relacji z drugą osobą.

 

Należy pamiętać, że w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa podstawy prawne, w tym wypadku niedojrzałość do małżeństwa należy udowodnić niezbicie, tak aby sędziowie osiągnęli pewność moralną przy wydawaniu wyroku za nieważnością małżeństwa.