Czy każdy adwokat jest adwokatem kościelnym?
5/5 - (1 ocena)

ADWOKAT KOŚCIELNY A ADWOKAT ŚWIECKI

Często się zdarza, że ludzie błędnie uważają, że adwokat kościelny i adwokat świecki to osoby wykonujące taki sam zawód i posiadające jednakowe uprawnienia. Jednak nie każda  osoba, która uzyskała tytuł adwokata świeckiego jest także adwokatem kościelnym,  który może reprezentować stronę przed sądem kościelnym w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (często mylnie nazywanym „rozwodem kościelnym”, czy teżunieważnieniem małżeństwa) zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

ADWOKAT KOŚCIELNY WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

W rozumieniu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego przez papieża Jana Pawła II w 1983 roku adwokat  kościelny powinien być:

  1. osobą pełnoletnią która cieszy się nienaruszoną sławą,
  2. katolikiem, osoba nie będąca katolikiem może zostać adwokatem kościelnym tylko za zgodą biskupa diecezjalnego,
  3. musi posiadać tytuł doktora prawa kanonicznego lub być prawdziwie biegłym w prawie kanonicznym. Musi on się również wykazać doświadczeniem zdobytym w sądach kościelnych. Pod uwagę brane są także kwalifikacje etyczne kandydata. Decyzja, czy osoba spełnia wszystkie te wymogi, należy do biskupa diecezjalnego.
  4. na koniec musi zostać zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego. Takie zatwierdzenie adwokat kościelny powinien otrzymać przed podjęciem pracy. Zatwierdzenie może dotyczyć wszystkich spraw rozpatrywanych w danym sądzie kościelnym, mówimy wtedy o zatwierdzeniu ogólnym, bądź może dotyczyć określonej sprawy – wtedy mamy do czynienia z zatwierdzeniem szczególnym (ad causam).

 

GDZIE SZUKAĆ ADWOKATA KOŚCIELNEGO?

Zatem, jak i gdzie szukać adwokatów kościelnych, tak aby  nie dać się nabrać  osobom wykorzystującym niewiedzę zainteresowanych. Na stronach sądów biskupich. Są tam zamieszczone listy adwokatów kościelnych upoważnionych do występowania w sprawach toczących się przed danym sądem kościelnym. Nie trzeba się jednak ograniczać tylko do adwokatów z listy. Można sobie wybrać  dowolnego adwokata kościelnego który jest zatwierdzony w innym sądzie kościelnym a który może reprezentować w dowolnym sądzie kościelnym – po uzyskaniu zatwierdzenia ad causam. Należy pamiętać,  że skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata kościelnego daje pewność, że uzyska się  fachową pomoc i wsparcie z zakresu kanonicznego procesu małżeńskiego.

 

W naszej kancelarii wszyscy adwokaci posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie, a także potrzebne do wykonywania zawodu adwokata kościelnego i pełnomocnika zezwolenia odpowiedniej władzy kościelnej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...