Kilka podstaw prawnych

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa bardzo często stosuje się kilka podstaw prawnych (tytułów prawnych).

 

Są one podczas postępowania równolegle badane przez Sąd kościelny.

 

Ważną rolą adwokata kościelnego jest odpowiednie dobranie owych podstaw. Niektóre z nich mogą się na przykład wzajemnie wykluczać.

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – zbyt duża liczba podstaw jest przeszkodą?

Podstawy te mogą istnieć w dowolnej liczbie. Nie ma maksymalnej liczby podstaw prawnych, które można zastosować. Jednak na pewno odradzam rozwiązanie „ilościowe” w miejsce „jakościowego”. Zbyt duża liczba podstaw prawnych może utrudnić postępowanie i zaciemnić obraz całej sytuacji. Dlatego tytuł nieważności małżeństwa należy dobierać odpowiedzialnie, najlepiej kierując się materialnymi przesłankami i doświadczeniem.

 

Tytuły prawne mogę równolegle istnieć zarówno po stronie pozwanej, jak i powodowej.

 

Jak osiągnąć pozytywny wyrok stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Aby osiągnąć pozytywny wyrok, a więc wyrok za nieważnością małżeństwa wystarczy, że Trybunał kościelny zgodzi się jedynie na jedną podstawę prawną. Wyrok jest pozytywny nawet wtedy, gdy inne podstawy zostały zakwestionowane, czyli nie udowodnione. Tak właśnie stało się w jednej ze spraw, jakie ostatnio prowadziliśmy.

 

Kilka podstaw prawnych
Kilka podstaw prawnych

 

Początkowo Sąd Kościelny w Łowiczu przyjął do rozpatrzenia sprawę opierając się o dwa równoległe tytuły, oba po stronie kobiety: symulację całkowitą oraz psychiczną niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Na etapie postępowania zgromadzono liczne dowody. Jednak, jak stwierdzili w wyroku Czcigodni Sędziowie, jedynie symulacja całkowita została dostatecznie udowodniona.

 

Kiedy obie strony mogą ponownie zawrzeć związek małżeński?

W efekcie obie strony są osobami stanu wolnego. Jeśli w wyroku nie będzie klauzuli zakazującej zawarcia kolejnego małżeństwa sakramentalnego, obie strony będą mogły zawrzeć ponowne małżeństwo. Taki wyrok, jest wyrokiem pozytywnym, mimo tego, że niektóre tytuły zostały zakwestionowane. Najważniejszym jest, że sędziowie zdobyli tzw. pewność moralną co do zaistnienia jednej podstawy prawej.

Zostaw ocenę