Jakie są warunki do uzyskania rozwodu kościelnego

Jakie są warunki uzyskania rozwodu kościelnego?

Takie pytanie, również często wpływa do adwokatów kościelnych, mimo nieprawidłowości tego terminu (właściwie można zbadać warunki do stwierdzenia nieważności małżeństwa).

 

Odpowiadając na to pytanie:

Tak, obie strony będą mogły zawrzeć powtórnie sakramentalny związek małżeński. Istnieją jednak od tej zasady nieliczne wyjątki, kiedy to przed zawarciem małżeństwa należy uzyskać pozwolenie ordynariusza miejsca. Czasem niestety nie ma możliwości ponownego zawarcia małżeństwa kościelnego. Najlepiej jest to zweryfikować z adwokatem kościelnym.

Zostaw ocenę