Jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego?
Zostaw ocenę

Jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego? Kancelaria-kanoniczna.com wyjaśnia:

Jakie dokumenty?

Aby wnieść sprawę do Trybunału kanonicznego, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Do najważniejszych z nich zalicza się skargę powodową. Jej wniesienie sprawia, że proces o tzw. rozwód kościelny może zostać zainicjowany. Do skargi należy dołączyć listę świadków, a także odpisy metryki chrztu i ślubu, które można uzyskać w kancelarii parafialnej w kościele.

 

Poza tym, aby zacząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa i uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego należy przedłożyć (najlepiej z pomocą adwokata kościelnego) inne dokumenty, które będą mogły potwierdzić zaistnienie podstawy prawnej. Proszę pamiętać, że dowody niegodziwe, tj. na przykład podsłuchy, czy inne akta zdobyte w sposób podstępny nie będę brane przez Sąd Biskupi pod uwagę w trakcie procesu. Adwokat kościelny z naszej kancelarii wskazuje klientom, jakie dokumenty oprócz skargi powodowej muszą przedstawić organowi decyzyjnemu po to, aby stwierdzenie nieważności małżeństwa mogło zostać orzeczone.

 

Należy przypomnieć, że zamiast sformułowania „jak uzyskać rozwód kościelny”, należałoby użyć zwrotu stwierdzenie nieważności małżeństwa. W Kościele Katolickim nie mamy rozwodów kościelnych.

 

Rozwód kościelny – przebieg procesu

Sąd biskupi właściwy dla miejsca zamieszkania stron jest jedynym organem kompetentnym do rozstrzygania spraw o unieważnienie ślubu kościelnego. Małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek w tej kwestii. Jeśli jedno z nich wniosło skargę powodową, obowiązkiem sądu jest wysłuchanie strony przeciwnej.

 

Po określeniu przedmiotu sporu, czyli przyczyny starania się o to, aby małżeństwo zostało unieważnione w procesie kanonicznym, gromadzi się dowody potwierdzające określony stan rzeczy. Jakie są to dokumenty? Zwykle zalicza się do nich oświadczenia stron, zeznania świadków, opinie biegłych itp. Co istotne, obowiązek udowodnienia faktycznego zaistnienia przyczyny uzasadniającej tzw. rozwód kościelny spoczywa na małżonku, który złożył pozew. Można skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata z Kancelarii Kanonicznej. Poinformuje on klienta o tym, jakie są jego prawa i obowiązki procesowe.

 

Po publikacji akt i ich odczycie następuje wyrok w sprawie. Czas oczekiwania na jego wydanie zależy od wielu czynników.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...