Wraz z pozbawieniem władzy rodzicielskiej rola rodzica w życiu dziecka kończy się bezpowrotnie. Traci on możliwość wpływania na to, jak będzie wyglądało życie dziecka – jego edukacja, leczenie czy przyszłość. W niektórych przypadkach jednak skorzystanie z takiego rozwiązania jest niezbędne. Jakie mogą być argumenty za pozbawieniem władzy rodzicielskiej?

 

Na czym polega pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jest to rozwiązanie prawne, którego skutki są niezwykle poważne. Rodzic traci bowiem prawo do podejmowania decyzji w sprawie dziecka. Oczywiście w każdym przypadku do pozbawienia praw dochodzi na drodze sądowej. Co więcej, sąd nie może mieć żadnych wątpliwości co do tego, że rzeczywiście istnieją przesłanki do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.

 

Z rozwiązania tego można skorzystać w różnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy dochodzi do rażącego zaniedbania obowiązków rodzicielskich. Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest również wtedy, gdy rodzice nadużywają władzy względem dziecka (na przykład zmuszają je do pracy) lub gdy istnieją poważne przeszkody uniemożliwiające sprawowanie opieki na dzieckiem (na przykład choroba).

Najlepsze argumenty za pozbawieniem władzy rodzicielskiej

 

Osoby, które rozważają skorzystanie z rozwiązania, jakim jest pozbawienie władzy rodzicielskiej, na ogół zastanawiają się nad tym, jakich argumentów użyć w sądzie. Kluczowe jest bowiem to, aby były one przekonujące w oczach sądu.

 

Wśród najczęściej stosowanych argumentów za pozbawieniem władzy rodzicielskiej wymienić można:

 

  • zaniedbywanie dziecka – brak utrzymywania kontaktu z dzieckiem, brak zainteresowania jego stanem zdrowia i ogólną sytuacją, nadużywanie alkoholu lub narkotyków, uzależnienie od hazardu, a nawet unikanie płacenia alimentów;
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej – stosowanie przemocy wobec dziecka, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie go do pracy;
  • brak możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej – na przykład z powodu wieloletniego pobytu w zakładzie karnym, bardzo poważnej choroby, w tym także choroby psychicznej, a także długotrwałego wyjazdu za granicę.

 

Oczywiście należy mieć na uwadze, że każda sytuacja jest inna. Uwzględnić należy te przeszkody, które rzeczywiście uniemożliwiają sprawowanie władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica. Niezbędne będzie bowiem przedstawienie przed sądem odpowiednich dowodów.

 

Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o pozbawieniu władzy rodzicielskiej: https://kancelaria-temida.com/sprawy-rodzinne/

Adwokat rodzinny Gdańsk – skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika

 

Pomoc doświadczonego adwokata rodzinnego w Gdańsku może okazać się nieoceniona. Pomoże on w przygotowaniu argumentów za pozbawieniem władzy rodzicielskiej, a także zadba o interesy dziecka i rodzica, który sprawuje nad nim opiekę.

Zostaw ocenę