Wzorce rodzinne,  a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bez wątpienia rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się osobowości każdego człowieka.

Buduje w końcu liczne wzorce rodzinne.

To osoby najbliższe przekazują nam odpowiednie wartości i uczą postrzegać otaczającego świata. Niestety w społeczeństwie jest bardzo wiele rodzin, z których dzieci nie wynoszą prawidłowych wzorców małżeńskich, a to powoduje, że nie potrafią sprostać nowym trudnością, a tym bardziej ich rozwiązywać. Nie zawsze mowa o rodzinach patologicznych. Czasem brak jest jedynie prawidłowych wzorców rodzinnych. O jakich dysfunkcjach mówimy i jak wpływają na zdolność do zawarcia małżeństwa?

 

Wzorce rodzinne prowadzą do
rozwodu kościelnego„?

Najnowsze badania wskazują, że w rodzinach z alkoholem żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Te wyniki nie są optymistyczne. Takiemu środowisku zazwyczaj towarzyszy także przemoc psychiczna, fizyczna oraz agresja. W rodzinach obarczonych alkoholizmem obserwuje się także obniżenie statusu ekonomicznego oraz społecznego. Nadużywanie substancji alkoholowych jest źródłem patologii. W takich rodzinach bardzo często dochodzi do rozwodów (niekoniecznie formalnych), które dezintegrują najbliższych członków. Bez wątpienia w takich rodzinach trudno jest odnaleźć odpowiednie wzorce rodzinne.

 

Wychowywanie się w rodzinie niepełnej także niesie za sobą negatywne skutki w przekazywaniu odpowiednich wzorców małżeńskich. Dziecko wzrastające w atmosferze konfliktów czy wrogości, a przede wszystkim tracące jednego z rodziców czuje się osamotnione i bezradne.  Mogą towarzyszyć mu zachowania nerwicowe oraz lękowe, co nie sprzyja zawiązywaniu nowych znajomości, a także funkcjonowaniu w relacjach damsko – męskich.

 

Problemem wychowawczym, który rzutuje na przyszłość potomstwa jest także jedynactwo. Wychowywanie się tylko wśród dorosłych hamuje prawidłowy rozwój dziecka, które ulega przedwczesnej dojrzałości. Bardzo często rodzice jedynaków są dla nich zbyt pobłażliwi, a co gorsza rozpieszczają potomstwo. To skutkuje zbyt roszczeniowym i rozkapryszonym podejściem dziecka do życia w przyszłości.

 

Na tym tle powstają także uzależnienia dziecka od rodzica bądź obojgu z nich. Jakie?

Uwidocznia się to przede wszystkim przez nadmierne podporządkowanie się ich woli i przestrzeganiu ustalonych przez nich norm. To z kolei przekłada się na brak samodzielności potomstwa i strach przed opuszczeniem matki i ojca. W opozycji do patologicznego uzależnienia dziecka od rodziców stoi zaniedbanie obowiązku wychowania czy brak kontaktów emocjonalnych, które także wywierają negatywny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

 

Jak już wspomniałem na początku, wyżej opisane dysfunkcje rodzinne powodują brak odpowiednich wzorców małżeńskich, a to się przekłada na zaburzenia osobowości. Najczęściej takie osoby posiadają osobowość niedojrzałą, która uniemożliwia im funkcjonowanie
w małżeństwie.

 

Najwięcej procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa toczy się w Polsce z kanonu 1095 n3, który brzmi: ,,Niezdolnymi do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. W większości z nich okazuje się, że jeden z małżonków cechuje się osobowością niedojrzałą lub zaburzoną, która swoje podłoże ma właśnie w rodzinie patologicznej czy wadliwym wychowaniu.
W konsekwencji osoby wywodzące się z takich rodzin mogą okazać się niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jak przejawia się osobowość niedojrzała? To m. in.:

  • Brak krytycznej oceny swoich zachowań;
  • Brak współdziałania i doskonalenia się w małżeństwie;
  • Niezdolność do empatii;
  • Podejrzliwość, urojenia, chora zazdrość;
  • Zachowania agresywne, impulsywność, nadmierna nerwowość;
  • Skrajny egoizm;
  • Niezdolność do wyrażania uczuć adekwatnych do danej sytuacji;
  • Niezdolność do przekazania się w sferze cielesnej oraz psychicznej.

 

To tylko niektóre z możliwych dysfunkcji. Jest ich więcej. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a bardzo dużo zależy od ekspertyzy, którą wykona biegły sądowy podczas badania psychologicznego. Dlatego też warto każdą sprawę skonsultować z adwokatem kościelnym, który oceni szanse na powodzenie w procesie.

5/5 - (1 ocena)