Ile naprawdę kosztuje rozwód kościelny?
Zostaw ocenę

PYTANIE:

Ile kosztuje rozwód kościelny?

 

Wyobrażenie petentów na temat kosztów

Ile kosztuje rozwód kościelny? To pytanie, które bardzo często pojawia się na formach internetowych. Osoby, które chcą uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego często mają nieprawdziwe przekonanie o kosztach procesu. Uważają, że są one zbyt wysokie, gdyż tak zostali poinformowani albo też słyszeli o sporych kosztach. Co do zasady jest tak, że koszty pokrywają zainteresowane osoby, najczęściej strona powodowa. Przepisy odnośnie do kosztów sądowych ustala biskup diecezjalny, stąd też różnią się one w każdej diecezji. Podstawowe koszty kształtują się w poszczególnych sądach biskupich na różnym poziomie. Zazwyczaj od 1500 złotych do ok. 2000 zł w pierwszej instancji.

 

A co z ubogimi?

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że dla niektórych petentów sądów kościelnych opłaty te są zbyt wysokie. Stąd istnieje możliwość zwolnienia przez dany sąd z całości lub części kosztów sądowych. W tym celu najczęściej przedstawia się zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu. Stanowi ono podstawę weryfikacji zarobków danej osoby. Nie może bowiem być tak, że żyjący na granicy ubóstwa wierny nie będzie miał możliwości wprowadzenia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa do sądu kościelnego i domagania się sprawiedliwości z powodu braku środków materialnych. Prowadzenie zatem sprawy o „rozwód kościelny” nie jest uzależnione od zapłacenia kosztów sądowych.

 

Niektóre sądy kościelne określają koszty sądowe proporcjonalnie do wysokości zarobków. Nie jest to jednak zbyt powszechna praktyka w Polsce.

 

Jak uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodu koniecznego będącego podstawą do zwolnienia z całości lub części kosztów sądowych w procesie o „unieważnienie małżeństwa kościelnego” niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten powinien zawierać takie elementy, jak:

  • wskazanie organu, do którego składamy wniosek;
  • dane identyfikujące podatnika;
  • treść żądania;
  • podpis.

 

Za wydanie zaświadczenia zazwyczaj trzeba uiścić opłatę skarbową. Wpłaca się ją w kasie lub na rachunek urzędu miasta. W przypadku gdy zaświadczenie odebrane ma być przez osobę trzecią, do wniosku  należy dołączyć pełnomocnictwo. Nie jest to konieczne w przypadku małżonków, którzy składali wspólne zeznanie roczne, gdy zaświadczenie odbiera jedno z nich.

 

Co wchodzi w skład kosztów? Ile kosztuje rozwód kościelny?

Koszty procesu jakie strony muszą zapłacić w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego są zróżnicowane, a należą do nich:

1) opłata sądowa dla danego sądu kościelnego,

2) koszt sporządzenia opinii biegłego. Zazwyczaj od 200 do 500 zł i o ile jest niezbędna w procesie, a w przypadku impotencji czy też niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest ona konieczna,

3) koszt pomocy adwokata kościelnego (jeżeli na taką współpracę się zdecydujemy). Praca adwokata kościelnego może mieć różny zakres, a samo honorarium powiązane jest także ze stopniem skomplikowania sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Więcej informacji na temat kosztów w procesie o „rozwód kościelny” znajdziecie Państwo tutaj: koszty rozwodu kościelnego.

 

Jeszcze więcej na temat PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA KROK PO KROKU możecie Państwo dowiedzieć się z naszej rozmowy przeprowadzonej z portalem Mówię O Ślubie.pl – poradnik ślubny.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...