Publikacja akt – jak wygląda w praktyce?
5/5 - (1 ocena)

PYTANIE:

Co to jest publikacja akt w procesie o rozwód kościelny?

 

Co to jest Publikacja akt?

Publikacja akt to jeden z etapów procesów. Poszczególne kroki opisaliśmy tutaj: 11 kroków do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1598 § 1 wskazuje, że „po zebraniu dowodów, sędzia, pod sankcją nieważności, musi dekretem zezwolić stronom i ich adwokatom”. I dalej: „aby w kancelarii trybunału przejrzeli akta, które nie są im jeszcze znane”.  Mówiąc wprost: jest to uprawnienie stron i ich adwokatów kościelnych. Uprawnienie, aby w procesie o rozwód kościelny zapoznali się z zebranym materiałem dowodowym. Rzecz bardzo ważna szczególnie jeśli miałoby dojść do apelacji od wyroku sądu kościelnego.

 

Kodeks w tym samym paragrafie dodaje: „co więcej, również adwokatom, którzy o to proszą, można dać odpis akt. W sprawach małżeńskich sędzia może zadecydować, że jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać. Z tym zastrzeżeniem, że prawo obrony zostanie zawsze nienaruszone”. Co to oznacza w praktyce? Otóż praktyka sądów kościelnych jest różna. W niektórych sądach zezwala się na robienie zdjęć aktom. Są jednak i takie, które tego zabraniają i zezwalają jedynie na robienie odręcznych notatek.

 

Czy mogę coś jeszcze zmienić w procesie?

Okazuje się, że publikacja ma ogromne znaczenie dla stron. W szczególności dla strony powodowej. Może się ona zorientować, czy słuszność tezy o ewentualnym tytule prowadzącym do „rozwodu kościelnego” ma oparcie w zebranym materiale czy też należy go uzupełnić.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1598 § 2 stanowi, iż celem uzupełnienia, strony mogą zgłosić sędziemu inne dowody. Norma ta ma niezwykle ogromne znaczenie. Pozwala ona stronie na przytoczenie nowych, nieznanych wcześniej dowodów, które mogą prowadzić do „unieważnienia ślubu kościelnego”. Tylko i wyłącznie od strony zależy czy przedstawi nowe dowody, które mogą pomóc jej w uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa.

 

Nie doręczyłem ważnego dowodu. Co mogę zrobić?

Kan. 1600 KPK mówi, że po zamknięciu postępowania dowodowego, sędzia może jeszcze raz wezwać tych samych lub innych świadków albo dopuścić inne dowody. Co więcej, zgodnie z §2 ww. kanonu sędzia może nakazać lub dopuścić przedstawienie dokumentu, który ewentualnie przedtem bez winy osoby zainteresowanej nie mógł być przedstawiony.

 

Jeżeli strona nie dostarczyła na czas dowodów w procesie o „rozwód kościelny”, to może tego dokonać także po zamknięciu postępowania dowodowego. Naczelną zasadą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest prawda obiektywna. W dużym skrócie oznacza ona, iż najważniejsze jest ustalenie tego, czy rzeczywiście dane małżeństwo nie zaistniało.

 

Więcej o publikacji akt przeczytacie Państwo tutaj: Proces kościelny.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...