Wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa

WYKLUCZENIE POTOMSTWA A STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

W sądach kościelnych coraz częściej zdarzają się procesy, które dotyczą wykluczenie potomstwa lub dobra potomstwa (bonum prolis)  jako przyczyny nieważności małżeństwa. Wykluczenie potomstwa jest częstą podstawą nieważności małżeństwa (niepoprawnie „rozwód kościelny„).

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma wprost zapisanego takiego tytułu nieważności małżeństwa, czyli podstawy prawnej.   Stąd też sprawy dotyczące wykluczenia potomstwa wnoszone są do sądów kościelnych z tytułu tzw. symulacji częściowej. Tę kwestię normuje kanon 1101 § 2 który stanowi, że jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie.

 

WYKLUCZENIE POTOMSTWA – DLACZEGO KOBIETY NIE CHCĄ DZIECI?

Jednym z podstawowych celów (elementów) małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, jednak coraz więcej osób zawierając sakramentalny związek małżeński świadomie rezygnuje z posiadanie potomstwa, tym samym zawierając je nieważnie. Powodów takiej rzeczywistości jest coraz więcej, bowiem problem staje się bardziej powszechny. Dlaczego kobiety rezygnują z posiadania potomstwa? Na pierwszym miejscu zdaje się być chęć własnego rozwoju. Większość z nich nie chce rezygnować ze wspinania się po szczeblach kariery.
Urodzenie dziecka zaprzepaściłoby im dotąd osiągnięte sukcesy. Oprócz tego wiele z nich obawia się utraty stanowiska pracy. Strach przed bezrobociem i niemożnością znalezienia kolejnego zatrudnienia jest silniejszy niż chęć posiadania potomstwa.

 

Kolejnym powodem wykluczenia posiadania dziecka przez kobiety jest strach przed samym porodem i jego ewentualnymi powikłaniami. Oprócz tego wiele z nich boi się, że potomstwo urodzi się niepełnosprawne bądź z wadami genetycznymi. W dzisiejszych czasach to coraz poważniejszy problem szczególnie wśród starszych kobiet.

 

Powodem wykluczenie potomstwa bywają także względy estetyczne. Problem ten pojawia się szczególnie wśród młodych dziewczyn, które obawiają się wyglądu swojego ciała po porodzie i ewentualnej pracy związanej z powrotem do dawnej figury. Najczęściej ten argument pada ze z ust modelek.

 

DLACZEGO MĘŻCZYNI NIE CHCĄ MIEĆ DZIECI?

Tytuł symulacji częściowej – wykluczenie potomstwa pozytywnym aktem woli dobra zrodzenia i wychowania potomstwa pojawia się także po stronie mężczyzn. Nie są to przypadki jednostkowe. Dlaczego zatem mężczyźni wykluczają posiadanie dziecka w małżeństwie?

 

Najczęstszym powodem, który podają są względy materialne. Obawiają się, że nie będzie ich stać na utrzymanie 3 osobowej rodziny, gdyż będzie się to wiązało z obniżeniem poziomu życia samych małżonków. Takie podejście powoduje, że wybierają własny komfort, wykluczając posiadanie potomstwa.

 

Kolejnym problemem jest strach przed odpowiedzialnością i brak wolnego czasu. Tak argumentuje to coraz większa grupa mężczyzn. Boją się, że dziecko zabierze im swobodę, możliwość spontanicznych wyjazdów oraz dalekich podróży. Tym samym nie decydują się na posiadanie dziecka zawierając małżeństwo nieważnie.

 

Spotkałem się także z kilkoma przypadkami mężczyzn, którzy nie chcieli mieć dziecka, bo panicznie bali się pogorszenia relacji w związku, a co za tym idzie problemów ze współżyciem intymnym, które stawiali na pierwszym miejscu. Bez wątpienia takie myślenie jest przejawem pewnych zaburzeń osobowości.

 

JAK UDOWODNIĆ WYKLUCZENIE DOBRA POSIADANIA DZIECI
I WYKLUCZENIE WYCHOWANIA POSTOMSTWA?

W kościelnym procesie o stwierdzenia nieważności małżeństwa należy udowodnić, że pozytywny akt woli wykluczający posiadanie potomstwa istniał już w chwili zawierania związku małżeńskiego. Samo przyznanie się osoby, która nie chciała mieć dzieci nie jest wystarczające. Ważne są zarówno okoliczności całej sprawy, jak też przyczyna samej symulacji oraz przyczyna zawarcia małżeństwa. Dlatego też dużo do spraw z tego tytułu wnoszą zeznania drugiej strony oraz powołanych świadków.

 

Wcześniej warto skonsultować sprawę z doświadczonym adwokatem kościelnym, który wskaże nam, czy nasz konkretny przypadek może stać się podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa.