Proces skrócony, tzw. 45 dniowy

Proces skrócony, tzw. 45 dniowy

Wielką innowacją, jaką wniosło nowe prawo, jest ustanowienie dodatkowego, nowego trybu procesowego, tzw. procesu skróconego (łac. „processus brevior”) dla orzekania w sprawach, w których nieważność małżeństwa jest oczywista.