Moja skarga powodowa została odrzucona. Co dalej?

Moja skarga powodowa została odrzucona. Co dalej?

Sąd Kościelny zawsze może odrzucić skargę powodową (zwaną też pozwem) gdy nie spełnia ona warunków formalnych i materialnych. Aby sprostać warunkom stawianym przez prawo kanoniczne trzeba mieć wiedzę i umiejętności w redagowaniu tego typu wniosków. W naszej kancelarii zawsze dajemy…

 Jak długo może trwać rozwód kościelny?

Jak długo może trwać rozwód kościelny?

Proces powinien trwać do roku w pierwszej instancji oraz do 6 miesięcy w kolejnej instancji. Zwykle jednak wiele Trybunałów nie daje rady tak szybko pracować, przez co sprawy trwają ok. 2-3 lat w obu instancjach.