Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony

PYTANIE:

Czym jest błąd co do przmiotu osoby? Jak należy rozumieć tą podstawę prawną, kiedy można ją zastosować?

 

Błąd co do przymiotu osoby to jedna z podstaw prawnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie jest ona zbyt popularna, ale faktycznie występuje w niektórych procesach. Opisana jest ona w kan. 1097 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

Błąd to nic innego jak fałszywy osąd o rzeczywistości. Kodeks Prawa Kanonicznego w przypadku błędu wyrażającego się brakiem wiedzy o drugiej osobie rozróżnia dwie sytuacje. Po pierwsze błąd co do osoby oraz błąd co do przymiotu osoby.

 

Błąd co do osoby nie budzi żadnych wątpliwości, w takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją kiedy ktoś chce zawrzeć małżeństwo z konkretną osobą, a czyni to z inną np. ktoś nieświadomie bierze ślub z jedną siostrą bliźniaczką zamiast drugą. Błąd taki czyni małżeństwo nieważnym.

 

Głębszej analizy wymaga błąd co do przymiotu osoby. Kanon  1097 w par. 2 stanowi: Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.


Nieważność małżeństwa powoduje taki błąd co do przymiotu osoby, który był zamierzony w sposób bezpośredni i zasadniczy.

 

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy  przymiot osoby z którą chcemy wziąć ślub jest ważniejszy niż ona sama. Przymiot jest na pierwszym planie, całkowicie determinuje naszą wolę. Wtedy osoba schodzi na dalszy plan, staje się tylko przekaźnikiem oczekiwanego  przez nas przymiotu.

 

PRZYKŁADY BŁĘDU  CO DO PRZYMIOTU OSOBY

Przykładów można wymienić wiele: chce mieć bogatego męża, gdyż chce godziwie żyć, chce mieć żonę dziewicę, by była tylko moja, chce mieć niepijącego męża bo miałam ojca alkoholika.

 

BŁĄD CO DO PRZYMIOTU OSOBY A NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy dowieść, że przymiot poszukiwany u małżonka był zasadniczo i bezpośrednio zamierzony. Ma to mieć miejsce jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porady adwokata kościelnego. Adwokat posiada odpowiednie uprawnienia do udzielania pomocy z zakresu małżeńskiego prawa kościelnego i reprezentowania stron przed sądem kościelnym.

 

Zostaw ocenę