Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Kwestie podziału majątku wspólnego ze względu na rozstanie małżonków wzbudzają najczęściej sporo emocji. Najczęściej tego typu kwestie rozstrzyga się poprzez podział majątku po rozwodzie, jednak ta zasada wcale nie musi być zawsze obowiązującą regułą. Z tekstu dowiesz się, jak jeszcze można to zrobić i kiedy nie ma konieczności zakładania osobnej sprawy. Warto przemyśleć wszelkie aspekty jeszcze przed złożeniem wniosku o rozwód.

1. Rozwód a podział majątku wspólnego – jakie masz możliwości?

2. Podział majątku wspólnego – kiedy jest odpowiedni moment?

3. Kilka słów o majątku osobistym

Ponieważ podział majątku wspólnego małżonków to wiele emocji, a często i nieporozumień, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Mogą to być radcy prawni lub adwokaci. Katowice dają sporo możliwości w tym względzie.

Rozwód a podział majątku wspólnego – jakie masz możliwości?

Podziału majątku można dokonać na kilka sposobów:

O majątku wspólnym można decydować polubownie, spisując stosowny dokument u notariusza, lub rozstrzygnąć te kwestie sądownie. Coraz częstszą praktyką jest ustalenie kwestii finansowych jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Najprościej i najwygodniej jest podzielić majątek wspólny polubownie. Wówczas małżonkowie spisują umowę majątkową, tzw. intercyzę, w formie aktu notarialnego. To dokładnie ta sama procedura, która dotyczy rozdzielności majątkowej ustalanej przed ślubem. Kluczowym warunkiem w tej opcji jest zgodność stron.

Jeśli zgodności brakuje, o podziale majątku orzeka sąd, a pierwszym krokiem jest złożenie wniosku.

Podział majątku wspólnego – kiedy jest odpowiedni moment?

Istnieje kilka terminów, w których sąd może podjąć decyzję na temat wspólnego majątku małżonków. Pierwszą opcją jest sprawa rozwodowa. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli postępowanie prowadzące do rozwiązania małżeństwa jest skomplikowane, sąd nie będzie chciał dodatkowo komplikować i wydłużać procesu. Rozstrzyganie kwestii majątkowych mogłoby natomiast stać się tego powodem. Na rozwód i jednoczesny podział majątku można liczyć zatem tylko wtedy, gdy łączenie spraw nie utrudni wydania wyroku.

W pozostałych przypadkach wniosek pozostanie bez rozpoznania, a sąd zdecyduje się na podział majątku po rozwodzie.

Kilka słów o majątku osobistym

Podziałowi podlegają jedynie dobra wchodzące w skład majątku wspólnego. Nienaruszona pozostaje część określana mianem majątku osobistego, czyli dorobek przedślubny oraz przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, na przykład laptop czy telefon.

Zostaw ocenę