Jak długo może trwać rozwód kościelny?
Zostaw ocenę

Jak długo może trwać rozwód kościelny?

Odpowiadamy na pytania klientów.

Obecnie, po zmianach w przepisach procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa, proces jest znacznie krótszy. Media stwierdziły, że „rozwód kościelny można uzyskać wcześniej niż dotychczas”. Jednak to nie do końca wygląda tak, jak przedstawiają media. Wszystko to zawdzięczamy Papieżowi Franciszkowi, który w grudniu 2015 roku zreformował proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. W wyniku wydanego przez niego w tym czasie Listu Apostolskiego procedury unieważniania ślubu kościelnego zostały uproszczone i ograniczone do niezbędnego minimum, co korzystnie wpłynęło również na czas ich trwania. Obecnie małżeństwo sakramentalne może zostać zakończone wcześniej w wyniku wydanego przez sąd biskupi orzeczenia. Interesy klientów w toczącym się procesie może reprezentować wybrany przez nich adwokat kościelny.

 

W tej chwili nie ma już obowiązku prowadzenia aż dwóch instancji, wystarczy tylko jedna. Jest też dodatkowa, lecz wyjątkowo stosowana możliwość przeprowadzenia tzw. procesu skróconego, który zwany jest również 45 dniowym. Faktycznie może on trwać ok. kilku miesięcy. Zrezygnowanie z jednej instancji umożliwia wcześniejsze uzyskanie rozwodu i zakończenie związku małżeńskiego, zwłaszcza jeśli w sprawę zaangażowany jest profesjonalny adwokat.

 

Proces w trybie zwyczajnym obecnie trwa ok. 2 lat. Jednak czas realizacji procedur, jest uzależniony od diecezji, gdzie złożona jest sprawa (są diecezji gdzie postępowanie toczy się bardzo szybko i czas może być jeszcze krótszy), a także od zachowania obu stron procesu, terminowego stawiania się świadków itp. Na to, jak długo w świetle prawa kanonicznego trwa proces uzyskiwania tzw. rozwodu kościelnego, wpływa zatem wiele czynników, w tym także stopień skomplikowania danej sprawy.

 

Rozwód kościelny – co wpływa na czas jego trwania?

Teoretycznie zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Papieża Franciszka proces unieważniania małżeństwa w wyniku wyroku sądu biskupiego nie powinien być dłuższy niż kilka tygodni. W praktyce jednak procedury trwają zazwyczaj parę miesięcy, do czego przyczyniają się różne okoliczności. Nie bez znaczenia jest ilość spraw rozpatrywanych przez sąd, a także liczba osób zaangażowanych w pracę tego organu. Długość procesu uzależniona jest również od zachowania stron postępowania. Jeśli notorycznie unikają oni stawiania się przed sądem lub kontakt z nimi poprzez korespondencję pocztową czy też mailową jest znacznie ograniczony, proces faktycznie może trwać dłużej. Podobnie brak stawiennictwa świadków w wyznaczonych terminach oddziałuje na przedłużenie procesu.

 

Przed rozpoczęciem procedury strony mogą skorzystać z przysługującego im prawa do reprezentowania interesów przez profesjonalnego adwokata. Jego zaangażowanie w proces może przyczynić się do skrócenia postępowania.

 

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa tzw. rozwód kościelny. To zależy od szeregu okoliczności towarzyszących sprawie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...