Dr Michał Poczmański

Adwokat kościelny

Prawnik, doktor prawa kanonicznego, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

 

Wiceprezes Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych, oraz członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a także Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obronił doktorat z prawa kanoniczego pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka.

Autor publikacji:

  1. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny poradnik dla wiernych, Warszawa 2021.
  2. Exclusio bonum prolis w wyrokach Sądu Metropolitalnego w Warszawie coram Rola z lat 2003 – 2018 (doktorat).
  3. Specyfika opinii biegłego w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Z. Załuczkowska i R. Broniecka (red.) Instytucja biegłego w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2019.
  4.  Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2019, nr 26, s. 327-346.
  5. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK), w: M. Saj (red.) Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2018, s.63-88.
  6. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017), s. 103-121.
  7. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
  8. Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych (praca magisterska).
  9. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii (praca magisterska).
DR MICHAŁ POCZMAŃSKI
Zostaw ocenę