Uzależnienie od seksu

PYTANIE:

Moja żona utrzymywała kontakty seksualne z innymi mężczyznami przed i po zawarciu przez nas małżeństwa. Czy uzależnienie od seksu to podstawa do unieważnienia ślubu kościelnego?

 

Zdrada i uzależnienie od seksu a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sama zdrada nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Uzależnienie od seksu już taką podstawą prawną może być.
Zdrada może ona stanowić przesłankę do „unieważnienia ślubu kościelnego” z kilku innych podstaw prawnych. W szczególności wykluczenia wierności małżeńskiej, czy choroby zwanej hiperseksualnością (hiperlibidemią), zwanej potocznie uzależnieniem od seksu.

 

Wykluczenie wierności małżeńskiej

Wykluczenie dobra wierności miałoby miejsce, gdyby Pana żona zawierając małżeństwo z Panem, wykluczała jednocześnie Pana prawo do wyłączności seksualnej, zastrzegając sobie tym samym prawo do relacji intymnych z osobą trzecią, czyli innymi słowy do cudzołóstwa.

 

Hiperseksualność (hiperlibidemia)

Uzależnienie od seksu to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana nimfomanią, u mężczyzn – satyryzmem.

 

Hiperseksualność prawie nigdy nie jest samodzielnym, wyizolowanym objawem – najczęściej jest to element innych zaburzeń, na przykład nerwicowych lub afektywnych – zwykle epizodu manii. Zjawisko nadmiernego pociągu płciowego towarzyszy jako objaw pewnym zaburzeniom neurologicznym (np. zespołowi Klüvera-Bucy’ego). Hiperlibidemia może być reakcją sytuacyjną (np. w kontaktach z określoną osobą). Diagnoza hiperseksualności zawsze zależy od oceny indywidualnej normy seksuologicznej.

 

Dowodzenie wykluczenia wierności małżeńskiej i hiperseksualności

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli np. oświadczenie Pana, iż pozwana zdradzała Pana przed i po ślubie. Istotne będzie potwierdzenie tego faktu przez Pana żonę,
  • dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital (w przypadku hiperseksualności), czy też zapiski pamiętników, listy, SMS-y, maile, bilingi rozmów z mężczyznami, z którymi został Pan zdradzony (w przypadku wykluczenia dobra wierności),
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia Pana żony od seksu,
  • opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pana żony.
Zostaw ocenę