Uzależnienie od rodziców jako podstawa nieważności

Uzależnienie od rodziców, maminsynek, nieodcięta pępowina?

Uzależnienie od rodziców jest problemem częściej występującym niż nam się wydaje. Bardzo częstym problemem budowania wspólnoty małżeńskiej jest ingerencja rodziców, albo co gorsza uzależnienia współmałżonka od matki lub ojca. Najczęściej takie sytuacje mają miejsca w rodzinach, w których dziecko wychowuje się jako jedynak.

 

Wadliwe wychowanie rodziców

Nadopiekuńczość rodziców, a wręcz Uzależnienie od rodziców, powoduje że takie dzieci będą przejawiały cechy egoizmu, egocentryzmu oraz infantylizmu. To przekłada się na ich funkcjonowanie w społeczeństwie, a także relacje i postawę wobec współmałżonka.

 

Osoba silnie uzależniona od rodziców będzie się podporządkowywać ich woli, a także wykonywać wydane przez nich nakazy. Będzie ją cechował brak samodzielności i trudność w podejmowaniu decyzji.

 

Częstym przypadkiem jest rozpieszczanie synów przez matki, które wyręczają ich w codziennych obowiązkach. Przybiera to formę Uzależnienia od rodziców. Pomimo dorosłego wieku traktują ich nadal jak małe dzieci. Mamy tu do czynienia z wadliwym wychowaniem, które znacznie utrudni takiej osobie wejście w małżeństwo.

 

Czy w przepisach prawa kanonicznego znajdziemy uzależnienie od rodziców jako tytuł do stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Kodeks Prawa Kanonicznego wprost nie podaje nam takich regulacji. Należy stwierdzić, że uzależnienie od rodziców bądź jednego z nich uniemożliwia osobie budowanie wspólnoty a także wypełnianie obowiązków małżeńskich. Nie jest w stanie stworzyć silnych więzi ze swoim partnerem, gdyż na pierwszym miejscu stawia rodziców.  Mężczyźni nie są w stanie podjąć obowiązków posiadania potomstwa, gdyż dziecko staje się przeszkodą w ich beztroskim i wygodnym życiu, a kobiety podchodzą do małżeństwa jak rozrywki. Kolejnym problemem jest kwestia wyprowadzki z rodzinnego domu i oporu, jaki ta osoba stawia. Jeszcze przed zawiązaniem związku małżeńskiego da się zauważyć niechęć opuszczenia rodziców.

 

Do naszej kancelarii bardzo często zwracają się Klienci właśnie z problemem nazywanym jako Uzależnienie od rodziców. Jeżeli uważasz zatem, że Twoje małżeństw zostało nieważnie zawarte skontaktuj się z nami. Adwokat kościelny pomoże Ci w uzyskaniu ,,rozwodu kościelnego”.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisani na temat Uzależnienie od rodziców:

 

Jeszcze więcej na temat UZALEŻNIENIA OD RODZICÓW możecie Państwo dowiedzieć się z naszej rozmowy przeprowadzonej z portalem Mówię O Ślubie.pl – poradnik ślubny.

 

 

Zostaw ocenę