Zupełny i trwały rozkład pożycia

Zupełny i trwały rozkład pożycia

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód cywilny. Orzeczenie rozwodu dopuszczalne jest tylko wtedy,

 Legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód (art. 56 k.r.o.). Każdy z małżonków może być zarówno powodem jak i pozwanym w zależności od tego, który jako pierwszy wytoczy powództwo. Pozew może być…