Świadectwo ślubu kościelnego – co to jest?

Świadectwo ślubu kościelnego,
Akt ślubu kościelnego,
Metryka ślubu kościelnego,
a po łacinie Testimonium matrimoniii contracti

 

Jednym z najważniejszych i niezbędnych dokumentów do złożenia skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest metryka ślubu kościelnego. Czasem nazywana aktem ślubu kościelnego lub też świadectwem ślubu kościelnego. Po łacinie to testimonium matrimoniii contractu.

Nie wolno mylić metryki ślubu kościelnego z podobnym zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego. Metryka ślubu z USC dotyczy tylko ślubu cywilnego. Do złożenia skargi powodowej do sądu kościelnego nie jest wymagany dokument cywilny. Składając skargę o nieważność małżeństwa większość sądów biskupich wymaga dołączenia metryki ślubu wydanego przez władzę kościelną i dotyczącą sakramentu małżeństwa.

 

Czym jest akt ślubu kościelnego?

To proste potwierdzenie, że przedmiotowe małżeństwo zostało zawarte w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie.

 

Kto wydaje metrykę ślubu?

Świadectwo ślubu kościelnego potrzebne do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa wydaje parafia, w której został zawarty ślub kościelny. Fakt zawarcia małżeństwa odnotowany jest w księdze małżeństw zawartych w tej parafii.

 

Jak mogę uzyskać świadectwo ślubu kościelnego?

Wystarczy zwrócić się do proboszcza parafii ślubu. Tenże Proboszcz lub w jego zastępstwie wikary sprawdzi w księgach parafialnych szczegóły zawartego małżeństwa i wypisze akt małżeństwa – potwierdzenie, że dane małżeństwo zostało zawarte w tej parafii.

 

Mieszkam zagranicą / mieszkam bardzo daleko od parafii ślubu. Jak mogę zdobyć metrykę ślubu?

Taka sytuacja bywa problematyczna. Oczywiście ciężko jechać kilkaset kilometrów tylko po jeden dokument. Z doświadczenia wiem, że wielu księży jest w stanie pomóc w takiej sytuacji na odległość. Jest kilka sposobów:

  1. Można poprosić Księdza proboszcza o przesłanie świadectwa ślubu pocztą. Oczywiście warto pokryć koszty przesyłki i zrobić przelew na rzecz parafii z darowizną.
  2. Można poprosić kogoś z członków rodziny, którzy mieszkają bliżej, aby odebrał metrykę ślubu.

 

 

Jakie dane powinna zawierać metryka ślubu kościelnego?

W dokumencie tym znajdują się m.in.:

  1. Imię i nazwisko nupturientów, czyli osób, które zawierały ślub,
  2. Daty i miejsca urodzenia tych osób,
  3. Imiona rodziców nupturientów,
  4. Wyznanie nupturientów,
  5. Data i miejsce zawarcia ślubu,
  6. Imię i nazwisko duchownego asystującego,
  7. Imię i nazwisko świadków.

Każda parafia ma swój wzór świadectwa ślubu, dlatego akty ślubu kościelnego różnią się od siebie w zakresie wyżej wymienionych szczegółów. Jednak nie każda metryka będzie zawierała informacje o wyznaniu nupturientów czy imionach i nazwiskach świadków. Najważniejsze jest, aby dokument kościelny zawierał imiona i nazwiska nupturientów oraz datę i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa. Ważne jest też, aby na świadectwie ślubu widniała data jego sporządzenia. Musi być podpisane przez osobę wydającą dokument. Jednak przyjmuje się, że metryka ślubu kościelnego jest ważna 6 miesięcy od jej sporządzenia.

 

5/5 - (4 oceny)