Rozwód a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Rozwód to zawsze trudna sytuacja dla obu stron.

Wiąże się ona z wieloma formalnościami, ale i ze stresem.

Kiedy w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem o winie, wówczas warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wskaże krok po kroku, co należy zrobić. Trudniej jest w przypadku małżeństw kościelnych. Uzyskanie rozwodu, a raczej stwierdzenie nieważności małżeństwa jest dużo trudniejsze. Co warto wiedzieć, kiedy rozwód jest już nieunikniony?

 

Małżeństwa cywilne a rozwody

W przypadku małżeństw zawieranych w urzędach stanu cywilnego rozwody są nieco łatwiejsze. Uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego trwać może latami, a i tak nie ma pewności, czy decyzja będzie pozytywna. W przypadku rozwodów „cywilnych” najczęściej dochodzi do takich bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Te pierwsze wynikają z obopólnej zgody małżonków co do rozstania. Stwierdzony zostaje rozpad pożycia małżeńskiego, a jeśli para nie ma dzieci, możliwe, że rozwód zostanie przeprowadzony już na pierwszej rozprawie.

 

Trudniejszy do uzyskania jest rozwód z orzeczeniem o winie. Ten może trwać latami. Wiąże się on z przedstawianiem dowodów, przesłuchiwaniami świadków, możliwe jest obciążenie winnej strony alimentami wobec drugiej osoby itp. W takim przypadku rozwód najlepiej przeprowadzić z adwokatem, który wskaże, jak przygotować się do rozpraw, jakie dokumenty przedstawić, jakie podjąć kroki, w celu uzyskania najlepszych rozwiązań dla siebie. Dobrze mieć wsparcie specjalisty, kiedy podczas takiego rozwodu można spodziewać się nieczystej gry drugiego małżonka.

 

Rozwód a małżeństwo kościelne

W przypadku małżeństw konkordatowych mówi się o dwóch rozwodach. Konieczne są więc dwa oddzielne procesy, by oficjalnie móc się rozstać. Łatwiejszy do zrealizowania jest oczywiście rozwód cywilny. Wygląda on tak samo, jak w przypadku par, które zawarły małżeństwa w urzędach stanu cywilnego. Może być to rozwód bez orzekania lub z orzekaniem o winie. Więcej trudności przysporzy uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa. To może być bardzo czasochłonne, a i tak nie wiadomo, jaka zapadnie ostatecznie decyzja.

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W prawie kanonicznym nie istnieje pojęcie rozwodu kościelnego. Mówi się natomiast o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, które można uzyskać na drodze procesu. Aby tak się stało, warunkiem koniecznym jest wymienienie konkretnych powodów, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy. Wśród przeszkód zrywających może być wiek młodociany, pokrewieństwo, impotencja, różna wiara, uprowadzenie, święcenia czy małżonko- lub mężobójstwo. Jeżeli chodzi o wady zgody małżeńskiej, najczęściej mowa o przymusie, niezdolności do podejmowania obowiązków małżeńskich, wprowadzeniu w błąd czy braku wystarczającego używania rozumu. Stwierdzić nieważność małżeństwa można również przez wadliwą formę jego zawarcia. W przygotowaniu do takiego procesu warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego, który doskonale zna się na prawie kanonicznym i podpowie, od czego należy zacząć starania o unieważnienie małżeństwa.

Zostaw ocenę