Niezdolność natury psychicznej jako przesłanka do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Prawo kanoniczne wymienia szereg przesłanek, które wpływają na możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa (często błędnie nazywanego unieważnieniem ślubu kościelnego, czy nawet rozwodem kościelnym).

 

W Sądach i Trybunałach Kościelnych najczęściej spotykanym tytułem jest norma zawarta w kan. 1095 n 3˚ KPK. Stanowi ona o niezdolności psychicznej jednego z małżonków do tego, aby wypełnić istotne obowiązki małżeńskiej, czyli zbudować i pogłębić wspólnotę małżeńską. Niezdolność ta spowodowana jest naturą psychiczną lub brakiem okazywania chęci do realizowania wspólnych dla małżonków obowiązków.

 

Niezdolność natury psychicznej jako przesłanka do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Niezdolność natury psychicznej jako przesłanka do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Przykłady zastosowania kan. 1095 n3 w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Adwokat kościelny najczęściej stosuje kan. 1095 n3 KPK w przypadku stwierdzenie nieważności małżeństwa w następujących przypadkach:

 • Anomalie seksualne (nimfomania, transseksualizm, homoseksualizm, fetyszyzm, sadyzm, narcyzm, zoofilia, czy pedofilia itp. )
 •  Narkomania
 • Alkoholizm
 • Lekomania
 •  Hazard
 •  Zaburzenia typu bordeline, czyli chaos panujący w umyśle i uczuciach człowieka, charakteryzujący się huśtawkami nastrojów i niestabilnością emocjonalną
 •  Choroby psychiczne (depresja, fobie, schizofrenia, mania, nerwica, zaburzenia odżywiania)
 •  Niedojrzałość emocjonalna
 •  Niedojrzałość osobowa
 •  Niedojrzałość psychiczna
 •  Awersja do drugiej płci
 •  Emocjonalne uzależnienie od rodziców
 •  Skrajny egoizm

 

Niezdolność natury psychicznej jako przesłanka do stwierdzenia nieważności małżeństwa

 

Niezdolnością natury psychicznej jest również tendencja do panowania i rządzenia, próżność i upór, agresja wobec partnera, a także brak zdolności do wyjścia poza swój własny świat. Do niszczenia wspólnoty małżeńskiej prowadzi zachowanie osoby, która zdecydowała się na związek małżeński, ze względu na osiągnięcie większych korzyści dla siebie, oraz która trwa w związku, aby realizować tylko i wyłącznie swoje indywidualne cele.

Zostaw ocenę