Nieważność małżeństwa = Brak używania rozumu
Zostaw ocenę

Nieważność małżeństwa może być spowodowana przez brak używania rozumu?

Jednym z tytułów używanych przez adwokatów kościelnych w procesach (nieważność małżeństwa) jest niezdolność do zawarcia związku małżeńskiego wynikająca z braku używania rozumu. Mówi nam o tym kanon 1095 n. 1.  Ale co tak naprawdę oznacza ono w praktyce?

 

Kiedy możemy starać się o orzeczenie nieważności związku małżeńskiego właśnie
z powodu pozbawienia wystarczającego używania rozumu?

Według przepisów prawa kanonicznego, prawidłowe używanie rozumu to takie, które jest niezbędne do poczytalnego działania – wtedy pojawia się nieważność małżeństwa. Osoba, która wykazuje brak używania rozumu nie kontroluje swoich zachowań, jej umysł i wola nie wykazują sprawnego działania. W związku z tym nie jest świadoma co robi, z kim zawiera małżeństwo i jakie konsekwencję się z tym wiążą. W przypadku wspomnianego kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego będziemy mówić o braku minimalnego stopnia używania rozumu, a więc koniecznego do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej.

 

Choroba psychiczna jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństw

Z opisanym przypadkiem najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku chorób psychicznych takich jak np. schizofrenia (i jej odmiany), które uniemożliwiają świadome wyrażenie woli w momencie zawierania sakramentu małżeństwa. Pozbawienie wystarczającego używania rozumu może być także spowodowane głębokim niedorozwojem umysłowym. W tym także: uszkodzeniami mózgu, przewlekłą chorobą alkoholową bądź uzależnieniem od substancji odurzających. Jest to więc przyczyna do orzeczenia przez sąd kościelny nieważności małżeństwa.

 

Upojenie alkoholowe i stan pod wpływem narkotyków

Warto tez zaznaczyć, że nupturient, który w chwili wyrażania zgody małżeńskiej znajduje się pod wpływem upojenia alkoholowego bądź narkotyków czy hipnozy nie jest w stanie świadomie podjąć decyzji. W związku z tym przysięga małżeńska złożona przez taką osobę będzie nieważna. Tym samym istnieje przesłanka do starania się o ,,rozwód kościelny”.

 

W procesie z tego tytułu niezbędna będzie opinia biegłego, w tym przypadku psychiatry. Do jego zadań należy ustalenie w jakim stadium osoba była dotknięta chorobą psychiczną.  Jego fachowa opinia będzie dowodem w uzyskaniu moralnej pewności przez sędziów.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa z tego właśnie tytułu zapraszamy do kontaktu z adwokatami kościelnymi z naszej kancelarii kanonicznej.

 

Przeczytaj też inne podobne artykuły:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...