Moje małżeństwo zostało uznane za ważne. Czy warto składać apelację?
Zostaw ocenę

PYTANIE:

Moje małżeństwo zostało uznane za ważne. Czy warto składać apelację?

Co to jest apelacja?

Apelacja jest uprawnieniem odwołania się od wyroku wydanego sądzie niższej instancji do sądu wyższej instancji. Najczęściej będzie to dotyczyć spraw rozwodu kościelnego. Prawo apelowania nie jest łaską przyznaną stronom procesującym się przez ustawodawcę. Wypływa ono z prawa natury i łączy się z prawem do sprawiedliwego, bezstronnego procesu i wydania obiektywnego, zgodnego ze stanem faktycznym wyroku.

 

Komu przysługuje prawo apelacji?

Zgodnie z kan. 1680 § 1 MIDI apelacja w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przysługuje stronie, która uważa się za pokrzywdzoną. Jak również rzecznikowi sprawiedliwości oraz obrońcy węzła małżeńskiego.

 

Zatem jedyną przesłanką do wniesienia apelacji jest tak naprawdę poczucie „krzywdy”. Należy je rozumieć szeroko. Zarówno wówczas gdy ów wyrok nas niesatysfakcjonuje,  bo małżeństwo zostało uznane za ważnie zawarte. Jak i wtedy, gdy wyrok stwierdza nieważność małżeństwa, ale np. tytuł nieważności (np. kan. 1095 n3) zachodzi po naszej stronie, a chcemy żeby zaszedł po stronie byłego męża czy żony.

 

Gdzie i w jakim czasie należy wnieść apelację?

Apelację składa się w sądzie, który wydał wyrok. Czas na jej wniesienie to 15 dni liczonych od dnia powzięcia wiadomości o ogłoszeniu wyroku (najczęściej będzie to dzień doręczenia odpisu wyroku za pośrednictwem poczty). Należy pamiętać, iż co do zasady pierwszego dnia (przypadającego na dzień odebrania listu) nie wlicza się do terminu. Dlatego też kiedy list zostanie przez nas odebrany w poniedziałek, to czas 15 dni liczymy od wtorku.

 

Powyższy termin jest czasem „użytecznym”. Zatem dla osoby, która z różnych przyczyn (choroba, wypadek, inne zdarzenia losowe) nie mogła działać, czas ten nie płynie. Jego bieg zaczyna się dopiero od momentu ustania zdarzenia, które uniemożliwiło działanie. Zatem nie traci ona prawa do unieważnienia ślubu kościelnego.

 

Czy apelację należy uzasadniać?

Tak, apelację należy uzasadnić, aby przekonać sędziów do swoich racji, w szczególności do tego, że zachodzi nieważność małżeństwa. Dokonuje się tego w sądzie drugiej instancji. Czyli jeżeli w pierwszej instancji wyrok zapadł przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim, to uzasadnienie apelacji należy skierować do sądu drugiej instancji, czyli do Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu. I to on będzie orzekał o „rozwodzie kościelnym”.

 

Termin na wniesienie uzasadnienia to miesiąc (zazwyczaj jest on równy 30 dniom). Liczony on jest od zgłoszenia apelacji, a nie od momentu kiedy otrzymaliśmy wyrok. Czyli jeżeli wyrok otrzymamy w poniedziałek, a apelację zgłosimy w czwartek, to czas 30 dni na uzasadnienie będzie biegł dopiero od piątku. Może się również zdarzyć tak, że sędzia od którego się apeluje, udzieli stronie dłuższego terminu do wniesienia uzasadnienia apelacji. Jest to jednak niezwykle rzadkie.

 

Więcej na temat procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa można odnaleźć tutaj: apelacja a uzasadnienie apelacji

 

Jeszcze więcej na temat APELACJI OD WYROKU NEGATYWNEGO W PROCESIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA  możecie Państwo dowiedzieć się z naszej rozmowy przeprowadzonej z portalem Mówię O Ślubie.pl – poradnik ślubny.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...