Mitomania – chorobliwa skłonność do kłamstwa

PYATNIE:

Mój mąż ciągle mnie okłamywał. Czy mamy szansę na rozwód kościelny?

 

Pojęcie mitomanii

Mitomania (znana również jako pseudologia, kłamstwo patologiczne, zespół Delbrücka) to patologiczna skłonność do kłamania, zatajania prawdy i opowiadania zmyślonych historii, przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. Mitomania różni się tym od zwykłego kłamstwa, że osoba opowiadająca sama nie jest w stanie oddzielić prawdy od własnej fantazji.

 

Tendencja do posługiwania się kłamstwem patologicznym bywa czasem skutkiem przebytych chorób organicznych mózgu (np. zapaleń), albo też bywa zależna od wrodzonych właściwości psychopatycznych. U niektórych osób o usposobieniu histerycznym mitomania może być środkiem zwrócenia na siebie uwagi otoczenia i dodania sobie znaczenia. Motywem kłamstwa patologicznego może być próżność, niekiedy zaś chęć wyrządzenia komuś krzywdy (np. przez anonimowe oskarżenie).

 

Objawy mitomanii

Objawy mitomanii pojawiają się zazwyczaj w okresie dorastania. Mitoman to osoba, która ma:

  • wysokie zdolności konwersacyjne (zdolności mówcze) – kłamca patologiczny to osoba wyróżniająca się bardzo dużymi zdolnościami językowymi, z których zazwyczaj zdaje sobie doskonale sprawę. Przykładowo chorzy poproszeni o napisanie opowiadania bardzo często piszą bardzo barwne, długie i ciekawe opowiadania niebanalnym językiem. Nie oznacza to oczywiście, że każda osoba mająca duże zdolności językowe będzie miała skłonności do mitomanii,
  • umiejętność wczuwania się w odgrywane przez siebie role. Często podejmuje często czasochłonne wysiłki, aby wcielić swoje wyobrażenia w życie. Osoby cierpiące na chorobę Delbrücka są bardzo kontaktowe, szybko nawiązują nowe znajomości. Mitoman często przyjmuje w nich ważne, bohaterskie role. Potrafią reagować na pytania i wątpliwości spontanicznie, urozmaicając swoje opowieści. Uważa, że zyskuje tym większą aprobatę u odbiorców.
  • głęboko zakorzeniony egocentryzm, czyli nadmierne samouznanie, brak sympatii w stosunku do innych ludzi i nieliczenie się z ich opinią. Chorzy bardzo często przypisują sobie bohaterskie działanie i właśnie takie heroiczne postępowanie zajmuje główne miejsce w ich opowieściach.
  • przeciętny poziom zdolności pamięciowych i większą skłonność do popełnia błędów, np. w specjalnych testach wiarygodności świadków sądowych. Cechą charakterystyczną mitomanów jest także to, że są zazwyczaj odporni na fałszywe sugestie, które im się podaje.

 

Mitomania a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Mitomania może stanowić podstawę do unieważnienia ślubu kościelnego w oparciu o kan. 1095 3˚ KPK, czyli niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli oświadczenie Pani i męża, w których potwierdzicie Państwo zaburzenie,
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt mitomanii u Pani byłego męża,
  • opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pani męża, tak aby lepiej rozpoznać. Służy to lepszemu rozeznaniu jego stanu psychicznego.

 

Więcej na temat niezdolności z przyczyn natury psychicznej można odnaleźć tutaj: niezdolność z przyczyn natury psychicznej

Zostaw ocenę