Lekomania podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Lekomania a proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Często mówi się o narkomani bądź alkoholizmie jako przesłance do uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa błędnie określanego niepoprawnie ,,rozwodem kościelnym”. Jednak w naszym społeczeństwie od dłuższego czasu możemy zaobserwować kolejny problem jakim jest lekomania.

 

Pojęcie lekomani w kontekście prawa kanonicznego

To nałogowe uzależnienie od różnego rodzaju środków medycznych, używanych i nadużywanych niezgodnie z przepisem lekarza i nie zawsze w celach leczniczych. Lekomania pojawia się ona w następstwie stosowania zbyt dużych ilości środków nasennych, przeciwbólowych czy pobudzających. Jeżeli dana osoba nie zażyje tego medykamentu to odczuwa bóle, niepokój czy bezsenność, które potrafią uśmierzyć jedynie za pomocą zwiększonych dawek leków.

 

Nadużywanie leków może przerodzić się w nałóg oraz powodować zaburzenia w sferze psychicznej. Dodatkowo zakłóca prawidłowe funkcjonowanie władz umysłowych. Możemy wyróżnić dwie grupy lekomanów. Do pierwszej zaliczymy tych, którzy trują się lekami z przyzwyczajenia, po czym uzależniają. W drugiej grupie znajdą się osoby, które świadomie i celowo zażywają medykamenty zawierające przeważnie składniki narkotyczne wywołujące stan euforii np. środki nasenne czy uspokajające.

 

Należy zauważyć, że bardzo często leki nasenne czy uspokajające dana osoba łączy z alkoholem, co powoduje większe działania niepożądane, a także mniejszą świadomość.

 

Lekomania, a stwierdzenie nieważności małżeństwa

W pierwszej kolejności u osób dotkniętych uzależnieniem lekowym można dostrzec wyraźne zmiany psychiczne. Nie jest ona w stanie podjąć decyzji, która będzie w pełni przemyślana, a także wolna. Lekoman nie zdaje sobie w pełni sprawy, czym jest małżeństwo. Tym bardziej, jakimi przymiotami oraz celami odznacza się sakramentalny związek. Dla przykładu osoba, która nadmiernie używa medykamentów powodujących usunięcie nieproporcjonalnej bojaźliwości podejmuje decyzję, której w normalnym stanie nigdy by nie podjęła. Wówczas możemy mówić o nieważnej przysiędze jeżeli zostaje złożona przez osobę w takim stanie.

 

Tyczy się to także osób, które oprócz lekomani nadużywają alkoholu. Z racji na zmiany somatyczne jak i psychiczne nie potrafią wypełniać istotnych obowiązków małżeńskich. To może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy oraz chcą rozpocząć proces kościelny o stwierdzenie nieważności małżeństwa zachęcamy do kontaktu z naszym adwokatem kościelnym. Adwokat oceni czy istnieją przesłani do starania się o pozytywny wyrok w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, niepoprawnie zwanym też jako. „rozwód kościelny”.

 

Innymi powodami do stwierdzenia nieważności małżeństwa są:

Zostaw ocenę