Kto ponosi koszty rozwodu za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie decydują się rozstać w sposób polubowny. Zawsze warto rozważyć tę opcję, ma ona bowiem duże znaczenie. Cały proces przebiega szybciej, łatwiej dojść do porozumienia w kwestiach finansowych, a także związanych z dziećmi. Rozwód bez orzekania o winie pozwala zachować cywilizowane relacje pomiędzy stronami. Jak przebiega ten proces i kto w tym przypadku ponosi koszty finansowe?

 

Rozwód – kiedy można go orzec?

Do rozwodu z perspektywy przepisów prawa może dojść tylko wtedy, gdy zachodzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Najpierw muszą więc ustać więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Przyczyn takiego stanu bywa wiele i często zdarza się, że jeden z partnerów czuje się bardziej pokrzywdzony. Jednak o ile nie doszło do rażących zachowań ze strony drugiej osoby, warto zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron, ponieważ jest to znacznie łagodniejsza i mniej bolesna opcja.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd może orzec winę jednego z małżonków, jeśli zaistniały takie przesłanki, jak: alkoholizm, agresja, zdrada, uzależnienie np. od internetu czy hazardu, ale także zaniedbywanie rodziny i małżonka, nieróbstwo, odmawianie współżycia małżeńskiego, opuszczenie małżonka czy niegospodarność.

Aby udowodnić powyższe okoliczności, powołuje się świadków. Trzeba się więc liczyć z tym, że proces będzie długotrwały, a nasze prywatne historie ujrzą światło dzienne. Zazwyczaj nie obędzie się bez pomocy adwokata do spraw rozwodowych. Pamiętajmy też, że sąd po zbadaniu okoliczności może ostatecznie orzec winę obojga małżonków.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód za porozumieniem stron odbywa się bez świadków i materiału dowodowego. Całość trwa więc znacznie krócej i najczęściej kończy się na jednej rozprawie. Pozwala to zaoszczędzić stronom sporo stresu.

Składając pozew rozwody, należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Jednocześnie w trakcie rozwodu za porozumieniem stron można przeprowadzić podział majątku. Wiąże się to z kolejną opłatą, w wysokości 1000 zł. Jeśli jednak małżonkowie ustalą, np. z adwokatem do spraw rozwodowych, zgodny projekt podziału, opłata wyniesie wówczas jedynie 300 zł. Prawnik pomoże nam także ustalić plan opieki rodzicielskiej, gdy w grę wchodzi wychowanie dzieci. To wszystko ma na celu ułatwić i przyspieszyć proces.

Rozwód za porozumieniem stron – kto ponosi koszty?

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, koszty dzielone są po połowie. Składając pozew, można jednak wnieść prośbę o zwolnienie z kosztów sądowych, jeżeli wykażemy, że będą one stanowiły za duży uszczerbek w domowym budżecie. Wynagrodzenie dla adwokata od spraw rozwodowych każda ze stron opłaca we własnym zakresie.

Alimenty po rozwodzie za porozumieniem stron

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że po rozwodzie za porozumieniem stron każdy z byłych małżonków może żądać od drugiego alimentów, o ile znajdzie się w niedostatku. Adwokat od spraw rozwodowych poinformuje nas, że roszczenia alimentacyjne z tego tytułu ustają pięć lat od uprawomocnienia wyroku sądowego.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-rozwod-gdansk/

Zostaw ocenę