Jakie dowody można przedstawić w procesie o rozwód kościelny?
Zostaw ocenę

PYTANIE:

Jakie dowody można przedstawić w procesie o rozwód kościelny?

Pojęcie dowodu

Dowód to każdy dopuszczalny przez prawo środek służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Innymi słowy, dowód to wszystko co nie jest zabronione przez prawo. Jednak może przyczynić się do odkrycia prawdy o danym małżeństwie, a w konsekwencji może prowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

 

Rodzaje dowodów

Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju. Muszą jednak wydawać się one pożyteczne do poznania sprawy i są godziwe.

 

W procesie o „rozwód kościelny” stosuje się następujące środki dowodowe:

  • oświadczenia stron, czyli zeznania powoda i pozwanego,
  • zeznania świadków, czyli osób które mają informacje nt. danego małżeństwa,
  • opinia sądowo-psychologiczna biegłego psychologa, który powoływane jest najczęściej w przypadku spraw prowadzonych z tytułu impotencji i niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich,
  • dowód z dokumentów zarówno publicznych (np. wyrok orzekający rozwód cywilny), jak i prywatnych (np. SMS-y, maile, prywatne notatki),
  • wizja lokalna i oględziny sądowe, czyli udanie się do jakiegoś miejsca lub obejrzenie jakiejś rzeczy,
  • domniemanie, czyli prawdopodobne przypuszczenie o rzeczy niepewnej. Osobę, która ma za sobą domniemanie prawne zwalnia się z obowiązku dowodzenia. Obowiązek ten przechodzi na stronę przeciwną.

 

Czy strona pozwana może nie chcieć składać oświadczenia?

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zarówno strona powodowa, jak i pozwana powinny złożyć oświadczenia. Niestety zdarza się tak, że strona pozwana nie chce brać udziału w procesie. Należy to ocenić negatywnie, bo wyrok orzekający nieważność małżeństwa służy nie tylko stronie powodowej, lecz i pozwanej.

 

Podkreślić należy, że udział w procesie jest prawem strony pozwanej, przez co może ona z niego nie skorzystać. Po wydaniu dekretu przyjmującego skargę powodową, jej kopię przesyła się do strony pozwanej. Wyznaczając się jej termin 15 dni na wyrażenie swojego stanowiska w danej sprawie. Jeżeli ona nie odpowie, najczęściej prośbę się ponawia, aby mieć pewność, że nie pozbawiło się strony pozwanej prawa do obrony. Jeżeli strona pozwana znów nie odpowie w określonym czasie, to sędzia dekretem uznaje ją za nieobecną w procesie, zaś sprawa toczy się bez jej udziału.

 

Jeśli strona pozwana stawi się później w sądzie albo nadeśle odpowiedź przed rozstrzygnięciem sprawy, może przedstawić wnioski i dowody. Jeśliby nawet nie stawiła się albo nie dała odpowiedzi przed rozstrzygnięciem sprawy, może korzystać z środków prawnych przeciw wyrokowi (w szczególności poprzez wniesienie apelacji albo skargi o nieważność wyroku), jeśliby udowodniła, że zatrzymała ją zgodna z prawem przeszkoda, której bez własnej winy nie mogła przedtem wykazać.

 

Więcej na temat środków dowodowych można przeczytać tutaj: dowody w procesie o rozwód kościelny

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...