Jak się przygotować do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
Zostaw ocenę

Gdy przeglądam różne fora internetowe dotyczące tematyki procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie nazywanego tzw. „rozwodem kościelnym” bądź „unieważnieniem ślubu” najczęściej pojawiającym się pytaniem jest: W jaki sposób rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Dlatego też w poniższym wpisie zebrałem dla Państwa niezbędne wskazówki i porady, które pomogą przygotować się do rozpoczęcia procesu w sądzie kościelnym.

 

Ustalenie podstaw prawnych

Nie można rozpocząć procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa bez zbadania czy istnieją ku temu podstawy prawne. W tym celu warto zgłosić się po poradę prawną do adwokata kościelnego bądź znawcy prawa kanonicznego, który po przeanalizowaniu historii małżeńskiej pomoże ustalić konkretne tytuły prawne. Wskazanie podstaw prawnych jest niezbędne do rozpoczęciem redagowania skargi powodowej.

 

Właściwość sądowa

Po określeniu podstaw prawnych należy wybrać odpowiedni sąd kościelny, do którego skierujmy naszą prośbę. W tym momencie wiele osób zapyta, który sąd będzie właściwy w ich sprawie. Prawo kanoniczne daje możliwość skierowania prośby do sądu kościelnego diecezji:

  • Na której terenie został zawarty sakramentalny związek małżeński;
  • Na terenie której swoje zamieszkanie posiada strona powodowa albo strona pozwana;
  • Na terenie której sąd będzie musiał zebrać większą część dowodów, a więc swoje zamieszkanie posiada tam większość świadków.

 

Wybór właściwego sądu przed zredagowaniem skargi powodowej jest bardzo istotny, gdyż niektóre sądy kościelne posiadają własny wzór pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wówczas należy sporządzać skargę zgodnie z przedstawionymi wytycznymi i załączyć wszystkie wymagane załączniki.

 

Skarga powodowa – pismo wprowadzające

Pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie będzie kompletny, jeżeli nie podamy w nim danych stron. Na tym etapie problemów może przysporzyć adres zamieszkania strony pozwanej. W zależności od relacji, w jakich rozstali się małżonkowie, a także czasu jaki upłynął od ostatniego spotkania, strona powodowa może nie znać danych teleadresowych strony przeciwnej. Najprościej zwrócić się z bezpośrednią prośbą do współmałżonka o udostępnienie informacji na temat adresu zamieszkania. Jeżeli jest to niemożliwe, można podać adres zamieszkania rodziców strony pozwanej. W przypadku, gdyż powyższe drogi zostaną wyczerpane, istnieje możliwość skierowania odpowiedniego wniosku do organu gminy o udostępnienie adresu strony pozwanej z rejestru PESEL.

Kolejnym krokiem jest odpowiednie uzasadnienie, a więc wskazanie argumentów potwierdzających tytuł bądź tytułu prawne. Warto pamiętać, że sąd kościelny bada ważność małżeństwa skupiając się na samym momencie jego zawarcia, a więc w uzasadnianiu tytułu prawnego należy szczegółowo opisać okoliczności przedślubne.

 

Wybór świadków

Już na etapie skargi powodowej należy podać minimum trzech świadków, którzy złożą zeznania w sądzie kościelnym. Warto dobrze przemyśleć ich dobór. Świadkami powinny być osoby, które znały strony jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a swoją wiedzę posiadają z własnych obserwacji, a nie ze słyszenia. To mogą być rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Im więcej informacji dostarczą świadkowie, tym materiał dowodowy będzie bardziej wartościowy. Warto także zatroszczyć się o podanie świadków ze strony przeciwnej, aby materiał nie został przez sędziów oceniony jako jednostronny. I co najważniejsze – zapytać świadków o ich zgodę na złożenie zeznań w sądzie kościelnym.

 

Załączniki

W zależności od sądu kościelnego, do którego zostanie skierowany pozew należy zebrać odpowiednie załączniki. Obligatoryjnymi są: świadectwo ślubu, które pozyskamy w parafii zawarcia związku małżeńskiego oraz odpis wyroku rozwodowego. O ile z tym pierwszym jest zazwyczaj mniejszy problem, tak w przypadku nieposiadania drugiego z nich należy złożyć wniosek o jego wydanie do sądu okręgowego, w którym był rozwód cywilny. Niektóre sądy kościelne wymagają również przedstawienia świadectwa chrztu strony powodowej – uzyskamy je w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni. Niekiedy sąd oczekuje także przedstawienia zaświadczenia o zarobkach netto – jest ono wymagane do ustalenia opłaty procesowej. Oprócz wyżej wymienionych załączników warto załączyć wszystkie dokumenty, które będą potwierdzeniem wniesionego tytułu bądź tytułów prawnych. To mogą być: zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego, kopie prywatnych listów, kopie prywatnych wiadomości SMS bądź komunikatorów internetowych, raporty detektywistyczne, zdjęcia, nagrania głosowe itp. Im obszerniejszy i bardziej wartościowy materiał dowodowy, tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...