Homoseksualizm – mój mąż jest gejem!

PYTANIE:

Homoseksualizm – mój mąż jest gejem! Czy mogę unieważnić mój ślub kościelny?

 

Homoseksualizm – pojęcie

Istnieje kilka definicji homoseksualizmu. Łączy je jednak sporo wspólnych elementów. Przede wszystkim fakt, iż jest to podejmowanie zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, przy istniejącej możliwości swobodnego wyboru partnera erotycznego.

Zagadnienie dotyczące homoseksualizmu nie jest niczym nowym w dokumentach Kościoła katolickiego. Podobnie i w orzecznictwie Roty Rzymskiej w kontekście unieważnienia ślubu kościelnego.

 

Objawy homoseksualizmu

O homoseksualizmie rzeczywistym można mówić wtedy, gdy zachowania te są preferowane i mają charakter stały — podstawowe znaczenie dla rozpoznania homoseksualizmu ma homoerotyczna motywacja, a nie sam rodzaj praktyk seksualnych, które nie muszą być zgodne z preferencjami seksualnymi.

 

Homoseksualizm występuje u osobników obu płci (homoseksualizm wśród kobiet jest zwany miłością lesbijską, safizmem, tribadią, wśród mężczyzn — uranizmem, pederastią) i jest zjawiskiem występującym niemal we wszystkich kulturach i epokach.

 

Stosunek społeczeństw do homoseksualizmu był i jest rozmaity; jedne kultury aprobowały kontakty homoseksualne, inne zdecydowanie potępiały. W krajach Zachodu liberalizacja stosunku do homoseksualizmu następowała powoli, z dużymi wahaniami, dopiero XX w. przyniósł znaczną tolerancję. Ponadto, trwają dyskusje, czy należy zrównać w prawach homoseksualistów z heteroseksualistami. W szczególności w zakresie zawierania małżeństw i adoptowania dzieci — są kraje (np. Dania, Holandia), w których zdecydowano się na to eksperymentalnie.

 

Homoseksualizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Homoseksualizm może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa w oparciu o kan. 1095 n.3, czyli niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli np. oświadczenie Pani, iż mąż jest gejem i potwierdzenie tego faktu przez Pani męża,
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt homoseksualizmu u pozwanego,
  • opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pani męża. Służy to lepszemu rozpoznaniu jego stanu psychicznego.

 

Polecam również w tym zakresie inne artykuły:

Niezdolność natury psychicznej jako podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa,

Zostaw ocenę