Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

OD CZEGO ZACZĄĆ DOWODZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA?

W kanonicznym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego  określonych tytułów nieważności małżeństwa  tzw. instrukcja sprawy. W  tym czasie, strony przedstawiają wszystkie dowody, przesłuchiwane są strony i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, jeśli wymaga tego sprawa przeprowadzana jest wizja lokalna lub oględziny sądowe.

 

RODZAJE ŚRODKÓW DOWODOWYCH

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często niepoprawnie określany mianemrozwodu kościelnegoczy unieważnieniem małżeństwamogą być dopuszczone dowody, które mogą być pożyteczne dla ukazania przyczyn nieważności małżeństwa oraz są godziwe.

 

Wśród środków dowodowych wyróżniamy:

  • oświadczenia stron  (zeznania stron) i świadków – odbywają się pojedynczo w różnym czasie. W ich trakcie może być obecny adwokat kościelny, reprezentujący stronę. Możliwa jest również sytuacja wezwania na przesłuchanie do proboszcza parafii.
  • dokumenty publiczne oraz prywatne (np. orzeczenie rozwodowe, protokoły z rozpraw, dokumenty medyczne, zdjęcia, pamiętniki, listy, e-maile, smsy, zdjęcia)
  • opinie biegłych (w zależności od potrzeb i tytułów nieważności może to być: psycholog, ginekolog, seksuolog, psychiatra). Biegli powoływani są do wydania oceny przedstawionych dokumentów oraz wyrażenia opinii o stronach.
  • wizję lokalną i oględziny sądowe

 

DOWODY W KANONICZNYM PROCESIE MAŁŻEŃSKIM

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma zamkniętego katalogu dowodów, które można przedstawić w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, im więcej dowodów tym lepiej. Dowodem może być wszystko co pozwoli stronie udowodnić, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

 

Należy pamiętać, że w sądach kościelnych obowiązek dowodzenia spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne, warto więc przy doborze środków dowodowych skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata kościelnego, gdyż umiejętnie dobrane i przedstawione dowody są fundamentem uzyskania pozytywnego wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Zostaw ocenę