Dobro małżonków (bonum coniugum)

PYTANIE:

Czym jest dobro małżonków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Co należy zrobić, aby udowodnić, że mąż nie wypełniał tego dobra?

 

Dobro małżonków (bonum coniugum)

W świetle prawa kanonicznego dobro małżonków jest jednym z podstawowych celów małżeństwa. W Liście do Rodzin, Ojciec Święty Jan Paweł II trafnie określił to pojęcie. „Przysięga małżeńska określa, a zarazem ustanawia to, co jest dobrem wspólnym małżeństwa i rodziny. „Biorę ciebie za żonę/męża. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o tym, co stanowi wspólne dobro – naprzód małżeństwa, z kolei zaś rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość związku „aż do śmierci”.

 

DOBRO MAŁŻONKÓW W UJĘCIU KODEKSOWYM

Kanon 1055 § 1 wskazuje „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.  Zatem istotą dobra małżonków jest wzajemne obdarowanie się sobą przez małżonków oraz ich nieustanne ubogacanie, udoskonalanie i rozwój. Ma to swój fundament w naturze miłości małżeńskiej, realizuje się natomiast przez wzajemną pomoc i wsparcie. Dobro małżonków wyraża się również w nawiązaniu przez małżonków prawdziwej, dojrzałej i głębokiej relacji, opartej na zrozumieniu i empatii.

 

WYKLUCZENIE DOBRA MAŁŻONKÓW JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Decydując się na małżeństwo, trzeba wziąć pod uwagę podstawowy cel małżeństwa: dobro małżonków. Nie można zatrzymywać się tylko na sobie i swoich osobistych potrzebach. Potrzebne jest nastawienie poświęcanie się dla dobra współmałżonka i rodziny.

 

Jeżeli więc osoba zawierając małżeństwo, pozytywnym aktem woli wyklucza istotny element zawiera je nieważnie. Mamy wówczas do czynienia z symulacją częściową o której mówi kanon  1101 par. 2. Przy wątpliwościach związanych z ewentualnym tytułem nieważności małżeństwa warto zwrócić się po poradę do adwokata kościelnego. Podczas indywidualnego spotkania szczegółowo wszystko wyjaśni oraz a razie potrzeby udzieli fachowego wparcia podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Zobacz także czym jest dobro potomstwa.

Zostaw ocenę