Czy każda choroba psychiczna to niezdolność psychiczna?
Zostaw ocenę

Co to jest „niezdolność” według prawa kanonicznego?

Niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa prowadząca do rozwodu kościelnego określona w kan. 1095 n.3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dotyczy przedmiotu zgody małżeńskiej, którym jest węzeł małżeński, a w istocie istotne obowiązki małżeńskie. NIezdolność psychiczna jest jednym z najczęśćiej występujących powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

 

Niezdolność psychiczna – elementy:

W strukturze tej niezdolności występują trzy następujące elementy:

1) niezdolność (niemożliwość) podmiotu do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich;

2) źródło niezdolności w postaci przyczyn natury psychicznej;

3) istotne obowiązki małżeńskie.

 

Cechy niezdolności psychicznej do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim

Niezdolność psychiczna powinna charakteryzować pewnymi właściwościami przyjmowanymi tak przez doktrynę jak i przez judykaturę. Niekwestionowanym przymiotem jest jej ciężkość, czyli nieproporcjonalność do istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Co się tyczy postulowanej często uprzedniości niezdolności, to doktryna jest podzielona i przeważa pogląd, że przymiotu tego nie można wymagać. Wystarczy bowiem, by niezdolność ta wystąpiła rzeczywiście w momencie zawierania umowy małżeńskiej. To samo należy powiedzieć w odniesieniu do trwałości. W kwestii absolutności czy względności niezdolności również pojawiają się głosy odmienne i nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

 

Źródło niezdolności w postaci przyczyn natury psychicznej

Przyczyna – natury psychicznej – powodująca ową niezdolność musi stanowić jakiś stan patologiczny, możliwy do zdiagnozowania. Niezdolność, o której mowa powinna się odnosić do struktury psychicznej podmiotu, niezależnie od jej przyczyny sprawczej, która może być fizyczna (np. w przypadku zaburzeń psychicznych na bazie organicznej).

 

Przymiotnik psychiczny w odniesieniu do natury przyczyn niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich może być interpretowany jedynie w sensie poważnej patologii psychicznej. np. alkoholizmu, narkomani, nimfomanii, satyryzmu.

 

Zatem każda choroba psychiczna jest niezdolnością z do zawarcia ważnego małżeństwa.

 

Istotne obowiązki małżeńskie

Istotne obowiązki małżeńskie mieszczą się w obrębie dobra małżonków, dobra potomstwa, dobra wierności i dobra sakramentu.

 

Dobro małżonków konkretyzuje się we wzajemnych relacjach międzyosobowych. Na przykład poprzez wzajemne oddanie się małżonków zarówno w sferze cielesnej jak i duchowej, co powinno prowadzić do ich doskonalenia się, ofiarne udzielanie się sobie przez strony, wspólna wymiana myśli oraz wzajemna pomoc w wypełnianiu własnych zadań.

 

Istotnymi obowiązkami małżeńskimi w zakresie dobra potomstwa są: spełnianie – w sposób ludzki – aktów małżeńskich skierowanych do zrodzenia potomstwa. Ponadto: ochrona życia poczętego, zachowanie przy życiu dziecka po urodzeniu, wychowanie potomstwa.

 

O podobnej sprawie piszemy tutaj: PSYCHICZNA NIEZDOLNOŚĆ DO WYPEŁNIENIA ISTOTONYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH.

 

W odniesieniu do dobra wierności istotnym obowiązkiem małżeńskim jest zachowanie wierności wobec współmałżonka.

 

W relacji dobra sakramentu istotnym obowiązkiem małżeńskim jest dochowanie współmałżonkowi dozgonności, inaczej dozgonne trwanie w związku małżeńskim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...