Jakie dowody można przedstawić w procesie o rozwód kościelny?

Jakie dowody można przedstawić w procesie o rozwód kościelny?

PYTANIE: Jakie dowody można przedstawić w procesie o rozwód kościelny? Pojęcie dowodu Dowód to każdy dopuszczalny przez prawo środek służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Innymi słowy, dowód to wszystko co nie jest zabronione przez prawo. Jednak może przyczynić się…

 Zupełny i trwały rozkład pożycia

Zupełny i trwały rozkład pożycia

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód cywilny. Orzeczenie rozwodu dopuszczalne jest tylko wtedy,

 Legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód (art. 56 k.r.o.). Każdy z małżonków może być zarówno powodem jak i pozwanym w zależności od tego, który jako pierwszy wytoczy powództwo. Pozew może być…

 Moja skarga powodowa została odrzucona. Co dalej?

Moja skarga powodowa została odrzucona. Co dalej?

Sąd Kościelny zawsze może odrzucić skargę powodową (zwaną też pozwem) gdy nie spełnia ona warunków formalnych i materialnych. Aby sprostać warunkom stawianym przez prawo kanoniczne trzeba mieć wiedzę i umiejętności w redagowaniu tego typu wniosków. W naszej kancelarii zawsze dajemy…

 Jak długo może trwać rozwód kościelny?

Jak długo może trwać rozwód kościelny?

Proces powinien trwać do roku w pierwszej instancji oraz do 6 miesięcy w kolejnej instancji. Zwykle jednak wiele Trybunałów nie daje rady tak szybko pracować, przez co sprawy trwają ok. 2-3 lat w obu instancjach.