Brak strony pozwanej w procesie
Zostaw ocenę

CZY PROCES O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA JEST MOŻLIWY BEZ STRONY POZWANEJ?

Nie wszyscy małżonkowie rozstają się w pokojowych relacjach. Te sytuacje najczęściej niosą za sobą bardzo dużo stresu oraz negatywnych emocji. Stosunkowo rzadko zdarza się, aby para pozostała ze sobą w przyjacielskich kontaktach, co utrudnia im uporządkowanie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem małżeństwem. Coraz więcej z tych osób decyduje się również na tzw. „unieważnienie ślubu” i stąd jednym z pojawiających się pytań jest: czy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest możliwy do prowadzenia bez strony przeciwnej? Odpowiedź na tą wątpliwość znajdziecie Państwo w dalszej części wpisu.

 

Proces kościelny, a wina jednej ze stron

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma na celu odpowiedź na pytanie: czy małżeństwo zostało nieważnie zawarte z konkretnego tytułu prawnego? Wielu zainteresowanych błędnie utożsamia proces kościelny z rozwodem cywilnym i mówi o winie jednej ze stron. Jak już wspomniałem, jest to mylne przeświadczenie. Podczas tzw. „rozwodu kościelnego” nie wskazujemy osoby winnej rozpadu małżeństwa. Trybunał kościelny skupia się na momencie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i bada, czy zostało ono zawarte ważnie. Jeżeli małżeństwo zostaje uznane za nieważnie zawarte oznacza to, że na forum kościelnym nigdy nie zaistniało. Nie ma zatem możliwości wskazania osoby winnej, a więc wykazania, z czyjego powodu związek się rozpadł. Warto mieć to na uwadze szczególnie wtedy, gdy chcemy poinformować współmałżonka o tym, że zamierzamy rozpocząć proces kościelny.

 

Czy strona pozwana musi wyrazić zgodę na tzw. „rozwód kościelny”?

O ,,unieważnienie ślubu” może wystąpić każdy, kto uważa, że jego małżeństwo zostało nieważnie zawarte. W celu rozpoczęcia procesu kościelnego należy zredagować oraz złożyć w odpowiednim sądzie skargę powodową. W niniejszym dokumencie należy wskazać dane strony pozwanej oraz jej adres faktycznego zamieszkania. To niekiedy może przysporzyć stronie powodowej kłopotów – szczególnie, gdy nie zna danych teleadresowych współmałżonka. Strona pozwana musi zostać powiadomiona przez sąd kościelny, że ten będzie badał ważność jej małżeństwa, a co za tym idzie musi mieć prawo do obrony. Strona przeciwna ma prawo wyrażenia swojego stanowiska w sprawie oraz stosowanego uzasadnienia. Czy może nie wyrazić zgody na prowadzenie procesu kościelnego? Nie. Strona pozwana może nie zgodzić się z uzasadnieniem skargi powodowej, ale jej sprzeciw nie oznacza, że bieg „rozwodu kościelnego zostanie wstrzymany. Proces będzie się toczył, a sędziowie będą dążyli do osiągnięcia prawdy obiektywnej.

 

Nieobecność strony pozwanej

Strona pozwana, która zostanie właściwie powiadomiona przez sąd kościelny, a nie odpowie na jego wezwanie ani nie usprawiedliwi swojej absencji, zostaje uznana za nieobecną. Nieobecność strony pozwanej nie blokuje toku procesu, który toczy się aż do wydania ostatecznego wyroku. Warto mieć na uwadze, że strona pozwana może jednak w każdej chwili włączyć się do procesu – wynika to z jej prawa do obrony.

 

Szanse na pozytywne rozstrzygnięcie, a nieobecność strony pozwanej

Bierność strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest pewnym utrudnieniem, ale co warto podkreślić – nie przekreśla szansy na wyrok pozytywny, a więc stwierdzający nieważność małżeństwa. To z kolei jest zależne od tego, z jakiego tytułu bądź tytułów toczy się proces, a przede wszystkim od wartości zebranego materiału dowodowego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...