Istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

Istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM Z roku na rok wzrasta liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.   Obecnie jest to ponad 4 tys. rocznie z czego 90% z nich jest prowadzone z tytułu „niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich…

 Dobro małżonków (bonum coniugum)

Dobro małżonków (bonum coniugum)

PYTANIE: Czym jest dobro małżonków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Co należy zrobić, aby udowodnić, że mąż nie wypełniał tego dobra?   Dobro małżonków (bonum coniugum) W świetle prawa kanonicznego dobro małżonków jest jednym z podstawowych celów małżeństwa. W…

 Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

OD CZEGO ZACZĄĆ DOWODZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA? W kanonicznym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego  określonych tytułów nieważności małżeństwa  tzw. instrukcja sprawy. W  tym czasie, strony przedstawiają wszystkie dowody, przesłuchiwane są strony i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, jeśli wymaga…

 „Mamisynek” jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

„Mamisynek” jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

„MAMISYNEK” KTO TO TAKI? „Mamisynek” w języku potocznym to mężczyzna emocjonalnie uzależniony od matki. Cechy charakterystyczne dla „mamisynka” to: całkowita zależność od matki, szukanie akceptacji swoich poglądów, zachowań u matki, konsultowanie wszystkich decyzji z matką. nie odcięła pępowiny od matki.…

 Wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa

WYKLUCZENIE POTOMSTWA A STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W sądach kościelnych coraz częściej zdarzają się procesy, które dotyczą wykluczenie potomstwa lub dobra potomstwa (bonum prolis)  jako przyczyny nieważności małżeństwa. Wykluczenie potomstwa jest częstą podstawą nieważności małżeństwa (niepoprawnie „rozwód kościelny„). W Kodeksie Prawa…

 Czy każdy adwokat jest adwokatem kościelnym?

Czy każdy adwokat jest adwokatem kościelnym?

ADWOKAT KOŚCIELNY A ADWOKAT ŚWIECKI Często się zdarza, że ludzie błędnie uważają, że adwokat kościelny i adwokat świecki to osoby wykonujące taki sam zawód i posiadające jednakowe uprawnienia. Jednak nie każda  osoba, która uzyskała tytuł adwokata świeckiego jest także adwokatem…

 Wykład Jego Ekscelencji Bp. Artura Mizińskiego

Wykład Jego Ekscelencji Bp. Artura Mizińskiego

„Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa – pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej” W połowie stycznie tego roku odbył się bardzo ciekawy wykład na temat zadań adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Został…