Biegły psycholog kościelny

PYTANIE:

Biegły psycholog sądowy przeprowadził ze mną badanie. Kiedy mogę spodziewać się opinii?

 

Termin i forma sporządzenia opinii

Sędzia kościelny w dekrecie oznacza konkretny czas w jakim kościelny biegły psycholog sądowy ma przedstawić wyniki swoich badań i obserwacji. Każdorazowo opinia biegłego musi być zgodnie z prawem przygotowana pisemnie. Sędzia, jeśli uzna to za konieczne może zdecydować także o przesłuchaniu biegłego. Wtedy, podczas rozmowy może dopytać biegłego o niektóre, nurtujące go kwestie i wyjaśnić wątpliwości.

 

W przypadku procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa takich dodatkowych konsultacji się nie praktykuje zbyt często. Zwykle bowiem opinie są jednoznaczne i jasne. Nawet jeśli biegły nie może dokładnie określić stanu osoby badanej, to wówczas wskazuje to w pisemnej ekspertyzie.

 

 Kościelny biegły psycholog – elementy opinii

Podstawowymi elementami opinii są: imię i nazwisko kościelnego biegłego sądowego, jego stopień albo tytuł naukowy, nazwisko sędziego kościelnego, określenie przedmiotu opinii, data i przysięga, ukazanie faktów i wskazanie metody, dyskusja zawierająca motywację, wnioski dotyczące konkretnego przypadku. Są to elementy formalne, jeszcze nie merytoryczne. Należy również potwierdzić tożsamość badanej osoby, poprzez sprawdzenie urzędowego dokumentu ze zdjęciem, a także podpisać ekspertyzę przez biegłego.

 

Opinia biegłego bezwzględnie powinna zawierać uzasadnienie przeprowadzonych badań oraz krótki przynajmniej ich opis. Jest to niezbędne, aby sędzia mógł zweryfikować daną ekspertyzę. Opinia powinna również zawierać odpowiedzi na pytania postawione w dekrecie o powołaniu samego biegłego. Warto, aby ekspertyza zawierała także konkretną, krótką i zwięzłą konkluzję na temat całościowych wniosków. Niezbędnym jest, aby ekspertyza dała się zweryfikować pod kątem naukowym. Niezbędne jest więc stosowanie szerzej znanych narzędzi i schematów, dostępnych również dla innych naukowców operujących w danej dziedzinie.

 

Transparentność i klarowność opinii kościelnego biegłego psychologa lub psychiatry

Opinia ma zostać sporządzona tak, aby pomimo stosowania słów i zwrotów czysto technicznych, była jasna i klarowna. Mowa tu nie tylko o sędziach, adwokatach czy Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Pamiętać też należy o tym, że głównymi uczestnikami postępowania są same strony. Zatem małżonkowie, którzy mogą zapoznać się z pisemną opinią podczas publikacji akt sprawy, również winni mieć szanse na poznanie i zrozumienie wniosków wypływających z badania biegłego sądowego. Efekt taki można osiągnąć poprzez częste doprecyzowania i wyjaśnienia pozwalające na rozwinięcie znaczenia najważniejszych słów technicznych.

 

Kluczową kwestią jest, aby biegły w swojej opinii zawarł pod koniec swoich wniosków i konkluzji także stopień pewności z jakim diagnozuje konkretne okoliczności. Dzięki temu buduje prawdziwą przydatność swojej opinii dla procesu dotyczącego „unieważnienia ślubu kościelnego”.

 

Czas przygotowania pisemnej opinii biegłego psychologa jest bardzo różny. Wszystko zależy od tego ilu jest biegłych w danym sądzie kościelnym, ile jest tam spraw w danym czasie. Zwyle na opinię trzeba czekać ok. 2 miesięcy. Wtedy taka opinia dołączona jest do akt sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zazwyczaj potem strona lub jej pełnomocnik (adwokat kościelny) otrzymuje informacje pisemną z sądu o tym, że zarządzana jest publikacja akt sprawy.

 

Więcej na temat dowodu z opinii biegłego psychologa i kwestii dowodzenia na podstawie tego dowodu można przeczytać we wpisie:

KONSULTACJE BIEGŁEGO PSYCHOLOGA. CZEGO MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Zostaw ocenę