Alkoholizm w stwierdzeniu nieważności małżeństwa

Pytanie:

Mój mąż jest alkoholikiem, ale nie chce się leczyć. Czy mam szansę na „rozwód kościelny„?

 

Pojęcie alkoholizmu

Istnieje kilka definicji alkoholizmu. Łączy je jednak sporo wspólnych elementów, a przede wszystkim fakt, iż jest to zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Należy jednoznacznie podkreślić, iż alkoholizm stanowi zaburzenie.

 

Objawy uzależnienia

Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z następujących objawów:

 • silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy),
 • upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu. W tym trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu),
 • picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania,
 • objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, padaczka, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk),
 • zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu. Ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu),
 • zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców,
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań,
 • picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

 

Alkoholizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Alkoholizm może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa w oparciu o kan. 1095 n.3, czyli niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

 1. zeznania stron, czyli np. oświadczenie Pani, iż mąż jest uzależniony od alkoholu i potwierdzenie tego faktu przez Pani męża,
 2. dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital, w którym Pani mąż przebywał na leczeniu odwykowym,
 3. zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia męża od alkoholu, opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pani męża, tak aby lepiej rozpoznać jego stan psychiczny, indywidualną wrażliwość na działanie alkoholu oraz ujawnić ewentualne skutki wywołane chorobą alkoholową.

 

Więcej na temat biegłego w kościelnym procesie małżeńskim znajdzie Pani tutaj: Biegły psycholog – dowód stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Zostaw ocenę