Alimenty – na kogo przysługują i jak je uzyskać?
Zostaw ocenę

Alimenty są regularnymi i konkretnie określonymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie się, czyli m.in zakup żywności, odzieży, finansowanie leczenia czy opłat mieszkalnych. W przypadku dzieci alimenty obejmują również kwestie edukacji i wychowania.

Pozew o alimenty

Alimenty według polskiego prawa obejmują zobowiązania wobec małżonków i krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. A zatem mogą być zasądzone na rzecz rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, a także współmałżonków oraz rodzeństwa wobec siebie wzajemnie. Alimenty nie obciążają za to krewnych w linii bocznej – wuja, ciotki, stryja, dzieci brata bądź siostry. Więcej informacji o tym, na kogo mogą przysługiwać alimenty i na jaki okres, można znaleźć na blogu: https://kurek-partners.com/alimenty-komu-przysluguja/

 

Spełnienie obowiązku alimentacyjnego polega na przekazaniu osobie uprawnionej do otrzymywania świadczenia, środków do utrzymania. W praktyce, w Polsce najczęściej składane są pozwy o alimenty na dzieci przez rozwodzących się małżonków.

 

Co wpisać w pozwie o alimenty?

Przygotowując pozew o alimenty, warto pamiętać o kilku podstawowych informacjach, które należy wskazać.

  • Podaj sąd właściwy do jakiego kierujesz swoją sprawę.
  • Dokładnie wskaż strony postępowania, czyli stronę występującą o alimenty oraz stronę, od której domagamy się alimentów.
  • Jeśli o alimenty stara się osoba małoletnia, jest ona reprezentowana przez opiekunów prawnych.
  • Podaj konkretną kwotę alimentacyjną jakiej się domagasz, najlepiej ratalną (miesięczną), oraz roczną kwotę żądanych alimentów.
  • W dalszej części wskaż uzasadnienie swojego pozwu. Konkretnie określ dlaczego starasz się o alimenty – na jakie wydatki będą one przeznaczone.
  • Warto opisać w pozwie możliwości finansowe osoby od jakiej żądamy alimentów – jeśli mamy takie informacje.

 

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Pierwotna wysokość przyznanego świadczenia alimentacyjnego może ulegać zmianom, ze względu na różne, trudne sytuacje życiowe czy zwiększenie kosztów utrzymania. Każda ze stron (zarówno zobowiązany jak i odbiorca) może wnioskować o obniżenie lub podniesienie alimentów. Aby zmienić wysokość świadczenia alimentacyjnego, zainteresowany powinien złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Sąd może odrzucić lub uwzględnić żądanie w całości lub częściowo. Wniosek wymaga wniesienia opłaty.

 

Pozew o obniżenie alimentów

Zobowiązana osoba do wypłacania alimentów może, jeśli sytuacja uprawnionego jest zdecydowanie lepsza niż w momencie ich zasądzania przez sąd, domagać się obniżenia wysokości świadczeń. W trakcie postępowania strona pozwana o wypłacanie alimentów musi uzasadnić przed sądem, że zmniejszona kwota alimentów będzie w stanie zaspokoić uprawnionemu wszelkie niezbędne środki do życia. Powodem wystąpienia o obniżenie alimentów może być też znaczne pogorszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego – związane np. z pogorszeniem stanu zdrowia czy inną przyczyną ograniczającą zarobkowanie. Pozew o obniżenie kwoty alimentacyjnej rozpatrywany jest przez sąd rodzinny.

 

Wniosek o podniesienie alimentów

W momencie kiedy przyznana pierwotnie przez sąd kwota świadczenia alimentacyjnego nie jest zadowalająca i nie wystarcza by zaspokoić podstawowe potrzeby do życia można zwrócić się do sądu o jej podwyższenie. Warto jednak pamiętać, że podniesienie alimentów nie jest możliwe w każdej sytuacji. W przypadku kiedy warunki osoby, od której pobierane są alimenty nie uległy zmianie – sąd prawdopodobnie nie ustali podwyższenia kwoty alimentacyjnej. Starając się o podniesienie alimentów należy zatem nie tylko wskazać wzrost kosztów po stronie odbiorcy, ale także zwiększenie możliwości po stronie zobowiązanego. Uzasadnieniem tego, że zobowiązany jest w stanie płacić więcej może być nie tylko zmiana pracy na lepiej płatną, ale także np. odziedziczenie wartościowego spadku czy wygrana na loterii.

Często zdarza się, że przyznane przez sąd alimenty – nie są wypłacane. W takim przypadku dochodzi do przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności. Jeżeli zobowiązany nie płaci świadczenia alimentacyjnego przez 3 miesiące i naraża osobę pobierającą alimenty na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb do życia – grozi mu kara do 2 lat więzienia. Sąd uchyla sprawę w przypadku, kiedy świadczenia alimentacyjne nie są płacone ze względu na np. pobyt w szpitalu osoby zobowiązanej do płacenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...